Právníci-lingvisté irského jazyka

Úvod > Právníci-lingvisté irského jazyka

Jste právník se znalostí několika jazyků a máte zájem o zahájení mezinárodní profesní dráhy?

EU hledá vysoce kvalifikované právníky-lingvisty ovládající irský jazyk (GA). Přijatí úředníci (platová třída AD 7) budou pracovat především u Soudního dvora EU se sídlem v Lucemburku.

Jako právník-lingvista budete překládat právní texty do jazyka výběrového řízení alespoň ze dvou dalších jazyků a tyto překlady revidovat. Ve spolupráci se soudními kancelářemi a ostatními útvary Soudního dvora budete rovněž poskytovat právní analýzy. Právníci-lingvisté používají při plnění svých úkolů běžné počítačové a kancelářské nástroje.

Orgány, instituce a agentury EU nabízejí svým zaměstnancům profesionální prostředí s celou řadou možností vzdělávání, prohlubování dovedností a rozvoje kariéry. Multikulturní, mezinárodní a různorodé týmy, z nichž se skládají orgány EU, společně pracují ve prospěch přibližně 450 milionů občanů v EU i mimo ni.

K základním zásadám Evropské unie patří respektování kulturní rozmanitosti a podpora rovných příležitostí, a proto Evropský úřad pro výběr personálu vždy usiluje o dodržování těchto zásad a o stejné zacházení se všemi uchazeči. Další informace o politice rovných příležitostí a o tom, jak požádat o asistenci při výběrových testech, najdete na našich internetových stránkách.

Máte k této práci předpoklady?

Musíte být občanem EU a mít vynikající znalost alespoň 3 úředních jazyků EU: je nutná dokonalá znalost jazyka 1 (irština – jazyk výběrového řízení), důkladná znalost jazyka 2 (angličtina, francouzština, němčina, italština, polština nebo španělština) a důkladná znalost jazyka 3 (jeden z 24 úředních jazyků EU, který musí být jiný než jazyk 1 a jazyk 2).

Musíte mít rovněž vzdělání na úrovni, která odpovídá dokončenému vysokoškolskému vzdělání, doložené jedním z následujících diplomů v oboru právo:

  • Leibhéal oideachais arb ionann é agus cúrsa ollscoile a bheith críochnaithe agus deimhnithe le dioplóma sa dlí, nó a comhionann, nó cáilíocht mar abhcóide nó aturnae a baineadh amach in Éirinn; féadfar dioplómaí nó cáilíochtaí coibhéiseacha a baineadh amach sa Ríocht Aontaithe a chur san áireamh.
  • Taithí ghairmiúil iomchuí bliana ar a laghad i gcás iarrthóirí a rinne cúrsaí trí bliana.

Nevyžaduje se žádná odborná praxe, pokud požadované vysokoškolské vzdělání trvalo nejméně čtyři roky.

Podrobné informace o požadavcích najdete na našich stránkách v příslušném oznámení o výběrovém řízení.

Přihlášky lze podávat od 18. listopadu 2021.