Iiri õiguskeele eksperdid

Avaleht > Iiri õiguskeele eksperdid

Olete jurist, oskate mitut keelt ja soovite teha rahvusvahelist karjääri?

EL võtab tööle kõrgelt kvalifitseeritud iiri õiguskeele eksperte. Värvatud ametnikud (palgaaste AD 7) hakkavad tööle peamiselt Euroopa Liidu Kohtus, mis asub Luxembourgis.

Õiguskeeleeksperdid tõlgivad õigustekste konkursi keelde vähemalt kahest muust keelest ja toimetavad tõlgitud tekste. Samuti teevad nad koostöös kohtukantseleide ja muude Euroopa Kohtu talitustega õiguslikku analüüsi. Ametiülesannete täitmiseks kasutavad õiguskeeleeksperdid tavapäraseid infotehnoloogiavahendeid ja kontoritehnikat.

ELi institutsioonid ja ametid pakuvad tööandjana asjatundlikkust ja hulgaliselt võimalusi avardada teadmisi, täiustada oskusi ning arendada karjääri. Institutsioonide mitmekultuurilised, rahvusvahelised ja mitmekesised meeskonnad teevad tööd ligikaudu 450 miljoni kodaniku heaks ELis ja kaugemal.

Kultuurilise mitmekesisuse austamine ja võrdsete võimaluste edendamine on ELi aluspõhimõtted ning Euroopa Personalivaliku Amet püüab tagada võrdsed võimalused, võrdse kohtlemise ja juurdepääsu kõigile kandidaatidele. Lisateavet võrdsete võimaluste poliitika ja valikutestide ja -katsete jaoks eritingimuste taotlemise kohta saab selleteemaliselt veebilehelt.

Kes võivad kandideerida?

Kandidaat peab olema ELi kodanik ja oskama väga heal tasemel vähemalt kolme ELi keelt – suurepäraselt 1. keelt (konkursi keel – iiri keel), väga hästi 2. keelt (hispaania, inglise, itaalia, poola, prantsuse või saksa keel) ja väga hästi 3. keelt (üks ELi 24 ametlikust keelest, mis peab olema muu kui 1. ja 2. keel).

Samuti peab tal olema lõpetatud ülikooliõppele vastav haridustase, mida tõendab üks järgmistest diplomitest õiguse erialal:

  • Leibhéal oideachais arb ionann é agus cúrsa ollscoile a bheith críochnaithe agus deimhnithe le dioplóma sa dlí, nó a comhionann, nó cáilíocht mar abhcóide nó aturnae a baineadh amach in Éirinn; féadfar dioplómaí nó cáilíochtaí coibhéiseacha a baineadh amach sa Ríocht Aontaithe a chur san áireamh.
  • Taithí ghairmiúil iomchuí bliana ar a laghad i gcás iarrthóirí a rinne cúrsaí trí bliana.

Kui nõutavate ülikooliõpingute kestus oli vähemalt neli aastat, erialast töökogemust ei eeldata.

Üksikasjalikku teavet osalemistingimuste kohta leiab kandideerimislehel olevast konkursiteatest.

Kandideerimisavaldusi saab esitada alates 18. novembrist 2021.