Iirinkieliset (GA) juristi-lingvistit

Etusivu > Iirinkieliset (GA) juristi-lingvistit

Oletko kielitaitoinen juristi ja kiinnostaako kansainvälinen ura?

EU hakee palvelukseensa erittäin päteviä iirinkielisiä (GA) juristi-lingvistejä. Palvelukseen otetut virkamiehet (palkkaluokka AD 7) työskentelevät pääasiassa Euroopan unionin tuomioistuimessa Luxemburgissa.

Juristi-lingvistin tehtäviin kuuluu EU:n oikeudellisten tekstien kääntäminen kilpailun kielelle vähintään kahdesta muusta kielestä ja tällaisten käännösten tarkastaminen. Lisäksi teet oikeudellisia taustaselvityksiä yhteistyössä tuomioistuinten kirjaamojen ja muiden yksiköiden kanssa. Juristi-lingvistit hyödyntävät työssään tavanomaista tieto- ja toimistotekniikkaa.

EU:n toimielimet ja virastot ovat asiantuntijayhteisöjä, jotka tarjoavat työntekijöille monenlaisia mahdollisuuksia kasvattaa osaamistaan, kehittää taitojaan ja edetä urallaan. Toimielimet muodostuvat monikulttuurisista, kansainvälisistä ja monimuotoisista tiimeistä, joiden työ hyödyttää noin 450 miljoonan EU-kansalaisen lisäksi myös ihmisiä EU:n ulkopuolella.

Kulttuurinen monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet ovat EU:n perusarvoja, ja EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO varmistaa kaikkien hakijoiden tasa-arvoisen kohtelun ja yhtäläiset mahdollisuudet. Lisätietoja EPSOn yhtäläisten mahdollisuuksien politiikasta ja siitä, miten tarvittaessa voi pyytää erityisjärjestelyjä valintakokeissa, on EPSOn sivustolla.

Mitä hakijoilta edellytetään?

Hakijan on oltava EU:n kansalainen ja hänen on osattava erinomaisesti vähintään kolmea virallista EU-kieltä: täydellisesti kieltä 1 (iiri – kilpailun kieli), perusteellisesti kieltä 2 (englanti, ranska, italia, puola tai espanja) ja perusteellisesti kieltä 3 (jokin EU:n 24 virallisesta kielestä, jonka on oltava muu kuin kieli 1 ja kieli 2).

Lisäksi hänellä on oltava yliopistotasoisia opintoja vastaava koulutus, josta on osoituksena jokin seuraavista tutkintotodistuksista oikeustieteen alalta:

  • Leibhéal oideachais arb ionann é agus cúrsa ollscoile a bheith críochnaithe agus deimhnithe le dioplóma sa dlí, nó a comhionann, nó cáilíocht mar abhcóide nó aturnae a baineadh amach in Éirinn; féadfar dioplómaí nó cáilíochtaí coibhéiseacha a baineadh amach sa Ríocht Aontaithe a chur san áireamh.
  • Taithí ghairmiúil iomchuí bliana ar a laghad i gcás iarrthóirí a rinne cúrsaí trí bliana.

Työkokemusta ei edellytetä, jos vaadittu korkeakoulututkinto on kestänyt vähintään neljä vuotta.

Lisätietoa vaatimuksista on kilpailuilmoituksessa ja seuraavasta linkistä avautuvalla hakusivulla.

Hakuaika alkaa 18. marraskuuta 2021.