Dlítheangeolaithe Gaeilge (GA)

Etusivu > Dlítheangeolaithe Gaeilge (GA)

An dlíodóir ilteangach thú, agus an spéis leat tús a chur le gairmréim idirnáisiúnta?

Tá an tAontas Eorpach ag lorg Dlítheangeolaithe Gaeilge (GA) ardcháilithe. Is i gCúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh i Lucsamburg a bheidh na hoifigigh a earcófar (grád AD 7) ag obair den chuid is mó.

I do cháil mar dhlítheangeolaí, beidh tú ag aistriú téacsanna dlí go teanga an chomórtais ó dhá theanga eile ar a laghad agus déanfaidh tú athbhreithniú ar aistriúcháin den chineál sin. Cuirfidh tú anailís dlí ar fáil freisin i gcomhar leis na Clárlanna agus le ranna eile na Cúirte Breithiúnais. Úsáideann dlítheangeolaithe na gnáthuirlisí comhaimsire ríomhaireachta agus oifige chun a gcuid oibre a dhéanamh.

Don duine atá fostaithe acu, cuireann institiúidí agus gníomhaireachtaí an Aontais pobal saineolais ar fáil maille le mórán deiseanna ar thuilleadh foghlama a dhéanamh, scileanna a fheabhsú agus gairmréim a thabhairt chun cinn. Na foirne ilchultúrtha idirnáisiúnta ilchineálacha a bhíonn ag obair in institiúidí an Aontais, bíonn siad ag obair ar son tuairim agus 450 milliún saoránach den Aontas agus tuilleadh nach iad.

Bunphrionsabail de chuid an Aontais Eorpaigh is ea iad an meas ar an éagsúlacht chultúrtha agus cur chun cinn comhdheiseanna, agus déanann an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne a dícheall a chinntiú go bhfuil comhdheiseanna ag na hiarrthóirí uile, go gcaitear ar an dóigh chéanna leo agus go bhfuil an rochtain chéanna acu ar a cuid seirbhísí. Tá tuilleadh eolais ar an leathanach comhdheiseanna faoinár mbeartas comhdheiseanna agus faoin gcaoi ar féidir socruithe speisialta a iarraidh i dtaca leis na trialacha roghnúcháin.

An bhfuil an mianach ceart ionat?

Más saoránach den Aontas Eorpach thú agus sáreolas agat ar 3 cinn de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh ar a laghad: sáreolas ar Theanga 1 (Gaeilge – teanga an chomórtais), eolas cuimsitheach ar Theanga 2 (Béarla, Fraincis, Gearmáinis, Iodáilis, Polainnis nó Spáinnis) agus eolas cuimsitheach ar Theanga 3 (ceann de na 24 theanga oifigiúla de chuid an Aontais Eorpaigh – nach ionann agus Teanga 1 ná Teanga 2), is tusa an duine atá á lorg againn.

Ina theannta sin, ní mór duit leibhéal oideachais a bheith agat is comhionann le cúrsa iomlán ollscoile agus ceann de na dioplómaí seo a leanas sa dlí bainte amach dá bharr:

  • Leibhéal oideachais arb ionann é agus cúrsa ollscoile a bheith críochnaithe agus deimhnithe le dioplóma sa dlí, nó a chomhionann, nó cáilíocht mar abhcóide nó aturnae a baineadh amach in Éirinn; féadfar dioplómaí nó cáilíochtaí coibhéiseacha a baineadh amach sa Ríocht Aontaithe a chur san áireamh.
  • Taithí ghairmiúil iomchuí bliana ar a laghad i gcás iarrthóirí a rinne cúrsaí trí bliana.

Níl aon taithí oibre ag teastáil chun bheith incháilithe don chomórtas seo más rud é gur mhair an cúrsa ollscoile atá ag teastáil 4 bliana nó níos mó.

Tá eolas mionsonraithe faoi na riachtanais le fáil san Fhógra Comórtais ar an leathanach iarratais thíos.

Is féidir iarratas a dhéanamh ón 18 Samhain 2021.