Pravnici lingvisti za irski jezik

Početna stranica > Pravnici lingvisti za irski jezik

Pravnik ste koji govori više jezika i zanima vas međunarodna karijera?

EU traži visokokvalificirane pravnike lingviste za irski jezik (GA). Zaposleni službenici (razred AD 7) uglavnom će raditi na Sudu Europske unije sa sjedištem u Luxembourgu.

Posao pravnika lingvista podrazumijeva prevođenje pravnih tekstova s najmanje dva jezika na jezik za koji se natječaj organizira te redakturu prijevoda, kao i pravnu analizu u suradnji s tajništvima i drugim službama Suda. Pri obavljanju svojeg posla pravnici lingvisti služe se uobičajenim informatičkim i drugim uredskim alatima.

Kao zaposlenik institucije ili agencije EU-a pridružit ćete se velikoj stručnoj zajednici koja pruža brojne mogućnosti za proširivanje znanja, poboljšanje vještina i razvoj karijere. Multikulturni, međunarodni i raznoliki timovi institucija EU-a doprinose boljem životu oko 450 milijuna ljudi u EU-u i šire.

Poštovanje kulturne raznolikosti i promicanje jednakih mogućnosti temeljna su načela EU-a i stoga EPSO nastoji svim kandidatima pružiti jednake mogućnosti, tretman i pristup. Više o našoj politici jednakih mogućnosti i podnošenju zahtjeva za prilagođene uvjete za polaganje testova u okviru postupka odabira pronaći ćete na našoj stranici posvećenoj tim pitanjima.

Imate li kvalitete koje tražimo?

Ako ste građanin EU-a s izvrsnim znanjem najmanje tri službena jezika EU-a – savršeno vladate jezikom 1 (irski – jezik za koji se natječaj organizira), temeljito znate jezik 2 (engleski, francuski, njemački, talijanski, poljski ili španjolski) i temeljito znate jezik 3 (jedan od 24 službena jezika EU-a, koji nije jezik 1 ni jezik 2) – onda ste osoba koju tražimo.

Usto morate imati stupanj obrazovanja koji odgovara završenom sveučilišnom studiju, uz potvrdu jedne od sljedećih diploma iz područja prava:

  • Leibhéal oideachais arb ionann é agus cúrsa ollscoile a bheith críochnaithe agus deimhnithe le dioplóma sa dlí, nó a comhionann, nó cáilíocht mar abhcóide nó aturnae a baineadh amach in Éirinn; féadfar dioplómaí nó cáilíochtaí coibhéiseacha a baineadh amach sa Ríocht Aontaithe a chur san áireamh.
  • Taithí ghairmiúil iomchuí bliana ar a laghad i gcás iarrthóirí a rinne cúrsaí trí bliana.

Ako je studij trajao četiri godine ili više, radno iskustvo nije potrebno.

Detaljne informacije o uvjetima za sudjelovanje dostupne su u Obavijesti o natječaju na stranicama za prijavu u nastavku.

Prijave se primaju od 18. studenoga 2021.