Irish-language lawyer-linguists

Startseite > Irish-language lawyer-linguists

Bent u een meertalige jurist met belangstelling voor een internationale carrière?

De EU is op zoek naar hooggekwalificeerde juristen-linguïsten voor het Iers (GA), die als ambtenaar in rang AD7 voornamelijk zullen worden ingezet bij het in Luxemburg gevestigde Hof van Justitie van de Europese Unie.

Uw taak bestaat erin juridische teksten te vertalen in de taal van het vergelijkend onderzoek uit ten minste twee andere talen, en dergelijke vertalingen te reviseren. U verricht ook juridische analyses in samenwerking met de griffies en de andere diensten van het Hof van Justitie. Bij uw werk gebruikt u de standaard informatietechnologie en kantoorsoftware.

Bij de EU-instellingen en ‑agentschappen werkt u samen met allerlei deskundigen en krijgt u alle kans om uw horizon te verbreden, uw vaardigheden te ontwikkelen en een mooie carrière uit te bouwen. In een gevarieerd, multicultureel en internationaal team zet u zich samen met uw collega's in voor de ongeveer 450 miljoen burgers van de EU en ook voor de wereld daarbuiten.

Respect voor culturele verscheidenheid en gelijke kansen zijn fundamentele waarden van de EU. Het Europees Bureau voor personeelsselectie probeert alle kandidaten dezelfde kansen, behandeling en mogelijkheden te geven. Meer informatie over ons gelijkekansenbeleid en over het aanvragen van bijzondere voorzieningen bij de selectietests vindt u op onze infopagina over gelijke kansen.

Bent u de geknipte persoon?

Heeft u de nationaliteit van een EU-land en een uitstekende kennis van ten minste drie officiële EU-talen, d.w.z. een perfecte kennis van taal 1 (Iers - de taal van het vergelijkend onderzoek), een grondige kennis van taal 2 (Duits, Engels, Frans, Italiaans, Pools of Spaans), en een grondige kennis van taal 3 (een andere officiële EU-taal)? Misschien bent u dan wel degene die wij zoeken!

Daarnaast moet u een van de volgende diploma’s van een volledige universitaire opleiding rechten hebben behaald:

  • Leibhéal oideachais arb ionann é agus cúrsa ollscoile a bheith críochnaithe agus deimhnithe le dioplóma sa dlí, nó a comhionann, nó cáilíocht mar abhcóide nó aturnae a baineadh amach in Éirinn; féadfar dioplómaí nó cáilíochtaí coibhéiseacha a baineadh amach sa Ríocht Aontaithe a chur san áireamh.
  • Taithí ghairmiúil iomchuí bliana ar a laghad i gcás iarrthóirí a rinne cúrsaí trí bliana.

Er is geen werkervaring vereist als uw universitaire opleiding vier jaar of meer heeft geduurd.

Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden vindt u in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek op de pagina hieronder.

U kunt solliciteren vanaf 18 november 2021.