Prawnicy lingwiści języka irlandzkiego

Strona główna > Prawnicy lingwiści języka irlandzkiego

Jesteś prawnikiem, znasz języki obce i chcesz pracować w międzynarodowym środowisku?

UE zatrudni wysoko wykwalifikowanych prawników lingwistów języka irlandzkiego (GA). Zatrudnieni urzędnicy (grupa zaszeregowania AD 7) będą pracować głównie w Trybunale Sprawiedliwości UE, którego siedziba znajduje się w Luksemburgu.

Prawnicy lingwiści tłumaczą teksty prawne na język konkursowy z co najmniej dwóch innych języków i weryfikują takie tłumaczenia. Przeprowadzają również analizy prawne we współpracy z sekretariatami i innymi służbami Trybunału Sprawiedliwości. Przy wykonywaniu swoich obowiązków prawnicy lingwiści korzystają ze standardowych narzędzi informatycznych i biurowych.

Instytucje i agencje UE oferują pracę w środowisku wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz różnorodne możliwości dokształcania, podnoszenia umiejętności i rozwoju kariery zawodowej. Praca w międzynarodowych, wielokulturowych i zróżnicowanych wewnętrznie zespołach w instytucjach UE daje możliwość pozytywnego wpływu na życie ok. 450 mln obywateli UE i ludzi poza jej granicami.

Do podstawowych zasad UE należą poszanowanie różnorodności kulturowej i promowanie równych szans, dlatego Europejski Urząd Doboru Kadr dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim kandydatom równe szanse, równe traktowanie i równy dostęp do procedur naboru. Więcej informacji o stosowanej przez nas polityce równych szans oraz o tym, w jaki sposób można zwrócić się o dostosowanie warunków przeprowadzania testów do swoich potrzeb, można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Sprawdź, czy to praca dla Ciebie

Jeśli jesteś obywatelem UE i znasz doskonale przynajmniej 3 języki UE: biegle język 1 (irlandzki – język konkursu), gruntownie język 2 (angielski, francuski, niemiecki, włoski, polski lub hiszpański) oraz gruntownie język 3 (jeden z 24 języków urzędowych UE, inny niż język 1 i język 2) – szukamy właśnie Ciebie!

Ponadto trzeba mieć poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom uniwersyteckim, potwierdzony jednym z niżej wymienionych dyplomów w dziedzinie prawa:

  • Leibhéal oideachais arb ionann é agus cúrsa ollscoile a bheith críochnaithe agus deimhnithe le dioplóma sa dlí, nó a comhionann, nó cáilíocht mar abhcóide nó aturnae a baineadh amach in Éirinn; féadfar dioplómaí nó cáilíochtaí coibhéiseacha a baineadh amach sa Ríocht Aontaithe a chur san áireamh.
  • Taithí ghairmiúil iomchuí bliana ar a laghad i gcás iarrthóirí a rinne cúrsaí trí bliana.

Do udziału w niniejszym konkursie nie jest wymagane doświadczenie zawodowe, jeżeli ukończone studia uniwersyteckie trwały co najmniej cztery lata.

Szczegółowe informacje na temat wymogów można znaleźć w ogłoszeniu o konkursie na stronach opisujących procedurę zgłoszenia.

Zgłaszać się można od 18 listopada 2021 r.