Iriskspråkiga juristlingvister

Förstasida > Iriskspråkiga juristlingvister

Är du en flerspråkig jurist som är intresserad av att jobba utomlands?

EU söker välutbildade irisktalande (GA) juristlingvister. Om du rekryteras (lönegrad AD7) kan du få jobba vid EU-domstolen i Luxembourg.

Som juristlingvist får du översätta juridiska texter till uttagningsprovets språk från minst två språk och även granska sådana översättningar. Du får också göra juridiska analyser tillsammans med kanslierna och andra avdelningar inom domstolen. Som juristlingvist får du jobba med vanliga it-verktyg och andra kontorsverktyg.

I EU:s institutioner och organ finns många intressanta karriärvägar och möjligheter till kompetensutveckling. Där arbetar internationella team med personer med olika kulturell bakgrund för att bidra till ett bättre liv för EU:s cirka 450 miljoner invånare och andra människor runtom i världen.

EU vilar på principerna om kulturell mångfald och likabehandling och Europeiska rekryteringsbyrån strävar efter att tillämpa principerna om lika möjligheter, likabehandling och lika tillgång för alla sökande. Du kan läsa mer om vår policy för lika möjligheter och särskild anpassning av urvalsproven för sökande med funktionsnedsättning och särskilda behov på vår sida om lika möjligheter.

Är du den vi söker?

Om du är EU-medborgare och behärskar minst tre EU-språk – perfekta kunskaper i språk 1 (iriska – uttagningsprovets språk), fördjupade kunskaper i språk 2 (engelska, franska, tyska, italienska, polska eller spanska) och fördjupade kunskaper i språk 3 (ett av EU:s 24 officiella språk men ett annat språk än språk 1 och språk 2) – då kan du vara den vi söker.

Dessutom måste du ha utbildning på en nivå som motsvarar avslutade juridikstudier med någon av följande examina:

  • Leibhéal oideachais arb ionann é agus cúrsa ollscoile a bheith críochnaithe agus deimhnithe le dioplóma sa dlí, nó a comhionann, nó cáilíocht mar abhcóide nó aturnae a baineadh amach in Éirinn; féadfar dioplómaí nó cáilíochtaí coibhéiseacha a baineadh amach sa Ríocht Aontaithe a chur san áireamh.
  • Taithí ghairmiúil iomchuí bliana ar a laghad i gcás iarrthóirí a rinne cúrsaí trí bliana.

Det krävs ingen yrkeserfarenhet om dina universitetsstudier varade i minst fyra år.

Du kan läsa mer om kraven i meddelandet om uttagningsprov som du hittar på vår ansökningssida.

Du kan söka från den 18 november 2021.