Писмени преводачи с ирландски език

Начало > Писмени преводачи с ирландски език

Институциите на ЕС се занимават с широк кръг области на политиката, включително с предоставянето на помощи за развитие, борбата с изменението на климата, предотвратяването на организираната престъпност, гарантирането на правата на малцинствата, насърчаването на научните изследвания и иновациите и подпомагането на регионалното развитие. Преводачите са в основата на тези дейности, тъй като превеждат текстове на всеки един от 24-те официални езика на ЕС и по този начин укрепват комуникацията с гражданите и им помагат да разберат каква е ролята на ЕС в ежедневието им. Преводачите работят със сложни политически, юридически, икономически, финансови, научни и технически текстове по всички въпроси, свързани с работата на Европейския съюз.

Понастоящем Европейската комисия търси преводачи с ирландски език (степен AD 5),които ще превеждат документи от английски на ирландски.

Ако успешно преминете процедурата за подбор, може да ви бъде предложен срочен договор с продължителност четири години и възможност за подновяване за максимален срок от две години. Ще работите в помещенията на Комисията в Ирландия (Grange, Co Meath) или в Брюксел.

Като работодател институциите и агенциите на ЕС предлагат широка гама от експертни знания и опит, както и множество възможности за разширяване на кръгозора, усъвършенстване на уменията и кариерно развитие. Зачитането на културното многообразие и насърчаването на равните възможности са основополагащи принципи на ЕС и Европейската служба за подбор на персонал се стреми да осигурява равни възможности, равно третиране и равен достъп на всички кандидати. Можете да научите повече за нашата политика на равни възможности и как да поискате специални мерки по време на тестовете за подбор на нашата страница за равните възможности.

Не пропускайте тази страхотна възможност за кариера — периодът на кандидатстване започва на 13 февруари!

 

Отговаряте ли на условията за кандидатстване?

Трябва да сте гражданин на ЕС, да владеете отлично ирландски език и да имате задълбочени познания по английски език

Освен това трябва да имате диплома за завършено висше образование от поне три години в която и да е област.

За подробна информация относно изискванията, моля, прочетете поканата за изразяване на интерес за срочно наети служители, публикувана на 13 февруари 2020 г.