Překladatelé do irštiny

Úvod > Překladatelé do irštiny

Orgány EU se zabývají širokou škálou politických oblastí: od poskytování rozvojové pomoci a boje proti klimatickým změnám, přes potírání organizovaného zločinu a hájení práv menšin až po podporu výzkumu a inovací a regionálního rozvoje. Překladatelská činnost je přítomna tvorbě všech těchto politik. Překladatelé orgánů EU převádějí texty do 24 úředních jazyků EU a usnadňují tak zároveň komunikaci s občany, kterým překlady pomáhají lépe chápat, jakou úlohu EU hraje v jejich každodenním životě. Překladatelé pracují se složitými politickými, právními, ekonomickými, finančními, vědeckými a technickými texty, jež pojednávají o nejrůznějších tématech, kterým se EU věnuje.

V současné době hledá Evropská komise překladatele do irštiny (platová třída AD 5). Úspěšní uchazeči o tuto pozici budou překládat dokumenty z angličtiny do irštiny.

Úspěšným uchazečům může být nabídnuta dočasná smlouva na čtyři roky s možností prodloužení o nejvýše dva roky. Překladatelé budou pracovat buď v prostorách Komise v Irsku (Grange, Co Meath) nebo v Bruselu.

Orgány, instituce a agentury EU nabízejí svým zaměstnancům profesionální prostředí s celou řadou možností vzdělávání, prohlubování dovedností a rozvoje kariéry. K základním zásadám Evropské unie patří respektování kulturní rozmanitosti a podpora rovných příležitostí, a proto Evropský úřad pro výběr personálu vždy usiluje o dodržování těchto zásad a o stejné zacházení se všemi uchazeči. Další informace o politice rovných příležitostí a o tom, jak požádat o asistenci při výběrových testech, najdete na našich internetových stránkách.

Nenechte si tuto skvělou pracovní příležitost ujít! Přihlášky je možné podávat od 13. února 2020.

 

Máte k této práci předpoklady?

Musíte být občanem EU, dokonale ovládat irský jazyk a mít důkladnou znalost angličtiny

Kromě toho je třeba mít ukončené vysokoškolské vzdělání v kterékoli oboru v délce alespoň tři roky.

Pokud potřebujete podrobnější informace o požadavcích, pečlivě si prosím přečtěte výzvu k vyjádření zájmu pro dočasné zaměstnance, která byla zveřejněna 13. února 2020.