Μεταφραστές ιρλανδικής γλώσσας

Αρχική σελίδα > Μεταφραστές ιρλανδικής γλώσσας

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ καλύπτουν ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής. Μεταξύ άλλων, την παροχή αναπτυξιακής βοήθειας και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την πρόληψη του οργανωμένου εγκλήματος και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, καθώς και την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας και την υποστήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης. Οι μεταφραστές βρίσκονται στο επίκεντρο των σχετικών δραστηριοτήτων καθώς μεταφράζουν κείμενα στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ ενισχύοντας έτσι την επικοινωνία και βοηθώντας τους πολίτες να κατανοήσουν τον ρόλο της ΕΕ στην καθημερινή τους ζωή. Οι μεταφραστές ασχολούνται με σύνθετα κείμενα πολιτικού, νομικού, οικονομικού, χρηματοπιστωτικού, επιστημονικού και τεχνικού περιεχομένου που καλύπτουν όλα τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητά μεταφραστές ιρλανδικής γλώσσας (βαθμός AD 5). Οι μεταφραστές που θα προσληφθούν θα μεταφράζουν έγγραφα από τα αγγλικά στα ιρλανδικά.

Στους επιτυχόντες υποψηφίους μπορεί να προταθεί σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων ετών, η οποία θα μπορεί να ανανεωθεί για μέγιστη περίοδο δύο ετών. Εάν επιτύχετε, θα εργάζεστε στα κτίρια της Επιτροπής στην Ιρλανδία (Grange, Co Meath) ή στις Βρυξέλλες.

Ως εργοδότης, τα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ προσφέρουν μία κοινότητα εμπειρογνωσίας και πληθώρα ευκαιριών για τη διεύρυνση γνώσεων, την ενίσχυση δεξιοτήτων και την επαγγελματική σας ανέλιξη. Ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας και η προώθηση των ίσων ευκαιριών είναι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού προσπαθεί να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και ίση πρόσβαση σε όλους τους υποψηφίους. Στην ειδική ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική μας σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες και για το πώς να ζητήσετε ειδικές προσαρμογές στις δοκιμασίες επιλογής.

Μην χάσετε αυτή την καταπληκτική ευκαιρία σταδιοδρομίας - η υποβολή αιτήσεων ξεκινά στις 13 Φεβρουαρίου!

 

Διαθέτετε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις;

Πρέπει να είστε πολίτης της ΕΕ και να έχετε άριστη γνώση της ιρλανδικής και πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

Επιπλέον, πρέπει να διαθέτετε πανεπιστημιακό πτυχίο τριετούς τουλάχιστον φοίτησης σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις θα βρείτε στην προκήρυξη του διαγωνισμού για έκτακτους υπαλλήλους που θα δημοσιευτεί στις 13 Φεβρουαρίου 2020.