Iiri keele tõlkijad

Avaleht > Iiri keele tõlkijad

ELi institutsioonide töö hõlmab paljusid poliitikavaldkondi. Nende hulgas on arenguabi ja võitlus kliimamuutustega, organiseeritud kuritegevuse tõkestamine ja vähemuste õiguste tagamine, samuti teadustegevuse ja innovatsiooni edendamine ja regionaalarengu toetamine. Tõlkijad on kõigi nende tegevusalade keskmes, kuna nende ülesanne on tõlkida tekstid ELi 24 ametlikku keelde. Seeläbi parandavad nad teabevahetust ja aitavad kodanikel mõista ELi rolli nende igapäevaelus. Tekstid on keerukad, kuuluvad poliitika, õiguse, majanduse, rahanduse, teaduse ja tehnika valdkonda ning hõlmavad kõiki Euroopa Liidu teemasid.

Praegu otsib Euroopa Komisjon iiri keele tõlkijaid (palgaaste AD 5). Tööle võetud tõlkijad hakkavad tõlkima dokumente inglise keelest iiri keelde.

Edukatele kandidaatidele võidakse pakkuda nelja-aastast ajutist lepingut, mida võib pikendada maksimaalselt kahe aasta võrra. Valikumenetluse edukalt läbinud kandidaadid hakkavad tööle kas komisjoni tegevuskohtades Iirimaal (Grange, Co Meath) või Brüsselis.

Tööandjana pakuvad ELi institutsioonid ja ametid asjatundlikkust ja hulgaliselt võimalusi avardada teadmisi, täiustada oskusi ning arendada karjääri. Kultuurilise mitmekesisuse austamine ja võrdsete võimaluste edendamine on ELi aluspõhimõtted ning Euroopa Personalivaliku Amet püüab tagada võrdsed võimalused, võrdse kohtlemise ja juurdepääsu kõigile kandidaatidele. Lisateavet võrdsete võimaluste poliitika ja valikumenetluse jaoks eritingimuste taotlemise kohta saab selleteemaliselt veebilehelt.

Ärge laske seda suurepärast karjäärivõimalust käest – kandideerida saab alates 13. veebruarist!

 

Kas olete sobiv kandidaat?

Peate olema ELi kodanik ning valdama suurepäraselt iiri keelt ja väga heal tasemel inglise keelt.  

Samuti peab teil olema diplom, mis tõendab vähemalt kolmeaastase nominaalõppeajaga kõrgkooliõpingute läbimist mis tahes erialal.

Üksikasjalikku teavet osalemistingimuste kohta leiate 13. veebruaril 2020 avaldatud ajutiste teenistujate osalemiskutsest.