Iirinkieliset kääntäjät

Etusivu > Iirinkieliset kääntäjät

EU:n toimielinten tehtävät kattavat monia politiikan aloja, kuten kehitysyhteistyö ja ilmastonmuutoksen torjunta, järjestäytyneen rikollisuuden ehkäiseminen, vähemmistöjen oikeuksien puolustaminen, tutkimuksen ja innovoinnin edistäminen sekä aluekehityksen tukeminen. Kääntäjien työ on EU:n toiminnan kannalta keskeistä. He kääntävät tekstejä EU:n 24 viralliselle kielelle ja huolehtivat näin osaltaan siitä, että EU saa viestinsä perille ja että kansalaiset ymmärtävät, miten EU vaikuttaa heidän jokapäiväiseen elämäänsä. Kääntäjän tehtäviin kuuluu erilaisten poliittisten, oikeudellisten, taloudellisten, tieteellisten ja teknisten tekstien kääntäminen.

Euroopan komissio hakee parhaillaan iirinkielisiä kääntäjiä palkkaluokkaan AD 5. Palvelukseen otetut kääntäjät kääntävät asiakirjoja englannista iirin kieleen.

Valituille hakijoille voidaan tarjota neljän vuoden määräaikainen työsopimus, joka voidaan uusia enintään kahdeksi vuodeksi. Valitut hakijat työskentelevät joko komission toimitiloissa Irlannissa (Grange, Co. Meath) tai Brysselissä.

EU:n toimielimet ja virastot ovat asiantuntijayhteisöjä, jotka tarjoavat työntekijöille monenlaisia mahdollisuuksia kasvattaa osaamistaan, kehittää taitojaan ja edetä urallaan. Kulttuurinen monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet ovat EU:n perusarvoja, ja EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO varmistaa kaikkien hakijoiden tasa-arvoisen kohtelun ja yhtäläiset mahdollisuudet. Lisätietoja EPSOn yhtäläisten mahdollisuuksien politiikasta ja siitä, miten tarvittaessa voi pyytää erityisjärjestelyjä valintakokeissa, on EPSOn sivustolla.

Tartu tilaisuuteen – hakuaika alkaa 13. helmikuuta 2020!

 

Mitä hakijoilta edellytetään?

Hakijan on oltava EU:n kansalainen, ja hänellä on oltava täydellinen iirin kielen taito ja perusteellinen englannin kielen taito. 

Lisäksi hakijalla on oltava vähintään kolmivuotinen korkeakoulututkinto mistä tahansa oppiaineesta.

Lisätietoa vaatimuksista on 13. helmikuuta 2020 julkaistussa kiinnostuksenilmaisupyynnössä, joka koskee väliaikaisten toimihenkilöiden palkkaamista.