Airių kalbos vertėjai raštu

Pradžia > Airių kalbos vertėjai raštu

ES institucijų veikla susijusi su įvairiomis politikos sritimis, pvz., paramos vystymuisi teikimu ir kova su klimato kaita, organizuoto nusikalstamumo prevencija ir mažumų teisių užtikrinimu, mokslinių tyrimų bei inovacijų skatinimu ir parama regionų vystymuisi. Vertėjai raštu neatsiejami nuo visos šios veiklos: jų verčiami tekstai apima 24 oficialiąsias ES kalbas ir šis darbas lengvina komunikaciją ir padeda piliečiams suprasti, koks vaidmuo tenka ES jų kasdieniame gyvenime. Vertėjai raštu dirba su sudėtingais politiniais, teisiniais, ekonominiais, finansiniais, moksliniais ir techniniais tekstais visomis Europos Sąjungos aprėpiamomis temomis.

Europos Komisija siekia įdarbinti airių kalbos vertėjus raštu (AD 5 lygis). Įdarbinti kandidatai vers raštu dokumentus iš anglų kalbos į airių kalbą.

Atranką praėjusiems kandidatams gali būti pasiūlyta ketverių metų laikina sutartis ir galimybė ją pratęsti dar ne daugiau kaip dvejiems metams. Sėkmingai įveikę konkursą kandidatai dirbs Komisijos patalpose Airijoje (Greindže, Mito grafystėje) arba Briuselyje.

Įsidarbinę ES institucijoje ar agentūroje, įsiliesite į specialistų bendruomenę ir turėsite daugybę mokymosi, įgūdžių gerinimo ir karjeros galimybių. Pagarba kultūrų įvairovei ir lygių galimybių skatinimas yra pamatiniai ES principai, todėl Europos personalo atrankos tarnyba stengiasi visiems kandidatams suteikti vienodas galimybes ir sąlygas. Daugiau informacijos apie mūsų lygių galimybių politiką ir apie tai, kaip pateikti prašymą sudaryti specialias sąlygas per atrankos testus, galima rasti mūsų specialiame puslapyje.

Nepraleiskite šios puikios darbo galimybės – paraiškos priimamos nuo vasario 13 d.

 

Reikalavimai kandidatams

Kandidatai turi būti ES piliečiai, puikiai mokėti airių kalbą ir gerai mokėti anglų kalbą

Be to, kandidatai turi būti įgiję bent trejų metų bet kokio dalyko universitetinį išsilavinimą.

Išsami informacija apie reikalavimus pateikiama 2020 m. vasario 13 d. paskelbtame kvietime pareikšti susidomėjimą tapti laikinaisiais darbuotojais.