Īru valodas tulkotāji

Sākumlapa > Īru valodas tulkotāji

ES iestādes aptver plašu politikas jomu loku, kas ietver attīstības palīdzības sniegšanu un cīņu pret klimata pārmaiņām, organizētās noziedzības novēršanu un minoritāšu tiesību nodrošināšanu, kā arī pētniecības un inovācijas veicināšanu un reģionālās attīstības atbalstīšanu. Šo pasākumu centrā ir tulkotāji, kas tulko tekstus 24 ES oficiālajās valodās, tādējādi stiprinot saziņu un palīdzot iedzīvotājiem izprast ES lomu viņu ikdienas dzīvē. Tulkotāji strādā ar sarežģītiem politiskiem, juridiskiem, ekonomiskiem, finanšu, zinātniskiem un tehniskiem tekstiem, kas aptver visas Eiropas Savienības tēmas.

Pašlaik Eiropas Komisija meklē īru valodas tulkotājus (AD 5 pakāpe). Pieņemtie tulkotāji tulkos dokumentus no angļu uz īru valodu.

Veiksmīgajiem kandidātiem var piedāvāt pagaidu līgumu uz četriem gadiem, kuru var pagarināt uz laiku, kas nepārsniedz divus gadus. Ja būsiet sekmīgi, jūsu darba vieta atradīsieties Komisijas telpās Īrijā (Grange, Co Meath) vai Briselē.

ES iestādes un aģentūras kā darba devējas piedāvā darbu speciālistu komandā ar plašām iespējām papildināt zināšanas, izkopt prasmes un veidot karjeru. Cieņa pret kultūru daudzveidību un vienlīdzīgu iespēju veicināšana ir ES pamatprincipi. Tāpēc Eiropas Personāla atlases birojs īsteno principu, ka visiem kandidātiem ir vienādas iespējas un pret visiem ir vienāda attieksme. Plašāku informāciju par iespēju vienlīdzības politiku un to, kā lūgt īpašus atlases testu pielāgojumus, meklējiet īpaši tam veltītā lapā.

Nepalaidiet garām šo lielisko karjeras iespēju — pieteikumu iesniegšanas periods sākas 13. februārī!

 

Vai esat piemērots?

Jums jābūt ES pilsonim ar ideālām īru valodas zināšanām un padziļinātām angļu valodas zināšanām. 

Turklāt jums ir vajadzīgs akadēmiskais grāds, kas iegūts pēc vismaz trīs gadus ilgām studijām jebkurā nozarē.

Sīkāku informāciju par prasībām uzmanīgi lasiet uzaicinājumā izteikt ieinteresētību pagaidu darbiniekiem, kas publicēts 2020. gada 13. februārī.