Tłumacze języka irlandzkiego

Strona główna > Tłumacze języka irlandzkiego

Instytucje Unii Europejskiej zajmują się wieloma różnymi obszarami polityki, takimi jak świadczenie pomocy rozwojowej, walka ze zmianą klimatu, zapobieganie przestępczości zorganizowanej, dbanie o prawa mniejszości, promowanie badań naukowych i innowacji oraz wspieranie rozwoju regionalnego. Ważnym elementem tych działań jest praca tłumaczy, którzy przekładają dokumenty z 24 języków urzędowych UE, przyczyniając się do lepszej komunikacji i pomagając obywatelom zrozumieć rolę Unii w ich codziennym życiu. Tłumaczone dokumenty dotyczą złożonych kwestii politycznych, prawnych, ekonomicznych, finansowych, naukowych i technicznych i odnoszą się do wszystkich obszarów działania Unii Europejskiej.

Komisja Europejska organizuje obecnie nabór tłumaczy języka irlandzkiego (grupa zaszeregowania AD5). Zakres zadań obejmuje tłumaczenie dokumentów z języka angielskiego na irlandzki.

Laureaci mogą otrzymać ofertę zatrudnienia na czas określony (4 lata), którą można przedłużyć o maksymalnie dwa lata. Stanowiska oferowane laureatom będą zlokalizowane w siedzibach Komisji w Irlandii (Grange, Co Meath) lub w Brukseli.

Instytucje i agencje UE oferują pracę w środowisku wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz różnorodne możliwości dokształcania, podnoszenia umiejętności i rozwoju kariery zawodowej. Poszanowanie różnorodności kulturowej i promowanie równych szans to podstawowe zasady UE. Europejski Urząd Doboru Kadr dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim kandydatom równe szanse, równe traktowanie i równy dostęp do procedur naboru. Więcej informacji o stosowanej przez nas polityce równych szans oraz o tym, w jaki sposób można zwrócić się o dostosowanie warunków przeprowadzania testów do swoich potrzeb, można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Nie przegap tej wyjątkowej szansy na karierę zawodową – zgłoszenia można nadsyłać od 13 lutego!

 

Sprawdź, czy to praca dla Ciebie

Kandydat musi być obywatelem UE, biegle znać język irlandzki i gruntownie znać język angielski

Musi mieć także dyplom ukończenia dowolnych studiów wyższych trwających co najmniej trzy lata.

Szczegółowe informacje na temat wymogów można znaleźć w zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania pracą na czas określony opublikowanym 13 lutego 2020 r.