Prekladatelia do írskeho jazyka

Domovská stránka > Prekladatelia do írskeho jazyka

Inštitúcie EÚ pokrývajú širokú škálu oblastí politiky, ktoré zahŕňajú poskytovanie rozvojovej pomoci a boj proti klimatickým zmenám, predchádzanie organizovanej trestnej činnosti a zabezpečenie práv menšín, ako aj podporu výskumu a inovácie a regionálneho rozvoja. Prekladatelia sú jadrom týchto aktivít – prekladajú texty do 24 úradných jazykov EÚ a tým posilňujú komunikáciu a pomáhajú občanom pochopiť úlohu EÚ v ich každodenných životoch. Prekladatelia pracujú so zložitými politickými, právnymi, ekonomickými, finančnými, vedeckými a technickými textami, ktoré pokrývajú všetky témy Európskej únie.

Európska komisia v súčasnosti hľadá prekladateľov do írskeho jazyka (platová trieda AD 5). Prijatí prekladatelia budú prekladať dokumenty z anglického do írskeho jazyka.

Úspešným kandidátom môže byť ponúknutá zmluva na určitý čas v trvaní štyroch rokov, ktorá sa môže predĺžiť o najviac dva roky. Ak uspejete, budete pracovať v priestoroch Komisie v Írsku (Grange, Co Meath) alebo v Bruseli.

Inštitúcie a agentúry EÚ sú ako zamestnávateľ vysoko odborným spoločenstvom, ktoré ponúka početné príležitosti na rozširovanie obzorov, zlepšovanie zručností a rozvoj kariéry. Medzi základné zásady EÚ patria rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti a podpora rovnakých príležitostí. Európsky úrad pre výber pracovníkov sa usiluje uplatňovať rovnosť príležitostí, zaobchádzania a prístupu vo vzťahu ku všetkým uchádzačom. Ďalšie informácie o našej politike rovnakých príležitostí a o tom, ako požiadať o osobitnú úpravu podmienok pri výberových testoch, nájdete na našej stránke.

Nenechajte si ujsť túto úžasnú kariérnu príležitosť – obdobie podávania prihlášok sa začína 13. februára.

 

Máte potrebné predpoklady?

Musíte byť občanom EÚ a mať vynikajúcu znalosť írskeho jazyka a dôkladnú znalosť angličtiny

Okrem toho musíte mať ukončené minimálne 3-ročné vysokoškolské vzdelanie v ľubovoľnom odbore.

Podrobné informácie o požiadavkách nájdete vo výzve na vyjadrenie záujmu pre dočasných zamestnancov zverejnenej 13. februára 2020.