Iriskspråkiga översättare

Förstasida > Iriskspråkiga översättare

EU-institutionerna arbetar inom en rad politikområden. Det gäller allt från utvecklingsbistånd och klimatsatsningar till kampen mot organiserad brottslighet och skydd av minoriteters rättigheter. Andra områden är forskning och innovation och regional utveckling. Översättare befinner sig mitt i det här arbetet genom att översätta texter till och från EU:s 24 officiella språk och hjälpa invånarna att förstå EU:s roll i deras vardag. Översättarna jobbar med komplexa politiska, juridiska, ekonomiska, vetenskapliga och tekniska texter inom EU:s alla politikområden.

Just nu söker Europeiska kommissionen irisktalande översättare (lönegrad AD 5). Som översättare kommer du att översätta dokument från engelska till iriska.

Om du klarar uttagningsproven kan du komma att erbjudas en tillfällig anställning på fyra år, som kan förlängas med högst två år. Du kan få jobba antingen hos kommissionen i Irland (Grange, Co. Meath) eller i Bryssel.

I EU:s institutioner och organ finns många intressanta karriärvägar och möjligheter till kompetensutveckling. EU vilar på principerna om kulturell mångfald och likabehandling och Europeiska rekryteringsbyrån strävar efter att tillämpa principerna om lika möjligheter, likabehandling och lika tillgång för alla sökande. Du kan läsa mer om vår policy för lika möjligheter och särskild anpassning av urvalsproven för sökande med funktionsnedsättning och särskilda behov på vår sida om lika möjligheter.

Ta chansen till ett spännande jobb – du kan söka från den 13 februari.

 

Är du den vi söker?

Du måste vara EU-medborgare och ha perfekta kunskaper i iriska och mycket goda kunskaper i engelska

Dessutom måste du ha en avslutad universitets- eller högskoleutbildning på minst tre år inom valfritt område.

Du kan läsa mer om kraven i inbjudan att lämna intresseanmälan för tillfälligt anställda som publiceras den 13 februari 2020.