Писмени преводачи с ирландски език

Начало > Писмени преводачи с ирландски език

Искате ли да помогнете на гражданите да разберат каква роля играе ЕС в тяхното ежедневие и да допринесете за подобряване на комуникацията? Обичате ли да се занимавате с езици? Институциите на ЕС търсят писмени преводачи с ирландски език.

Като писмен преводач ще превеждате от най-малко два изходящи езика на вашия основен език, а също така ще проверявате текстове, ще извършвате терминологични търсения и ще предоставяте езикови съвети. Ще работите със сложни политически, правни, икономически, финансови, научни и технически текстове, обхващащи всички области, в които работи Европейският съюз, като ще се налага да спазвате стриктни срокове.

Зачитането на културното многообразие и насърчаването на равните възможности са основополагащи принципи на ЕС и Европейската служба за подбор на персонал се стреми да осигурява равни възможности, равно третиране и равен достъп на всички кандидати. Можете да научите повече за нашата политика на равни възможности и как да поискате специални мерки по време на тестовете за подбор на нашата страница за равните възможности.

Не пропускайте тази страхотна възможност за кариера — регистрацията започва на 12.7.2018 г.

 

Притежавате ли това, което е необходимо?

Трябва да сте гражданин на ЕС и да имате завършено висше образование с продължителност поне 3 години по каквато и да е специалност. Трябва да владеете ирландски отлично, а също и още два езика на ЕС на добро ниво, като един от тях трябва да бъде английски, френски или немски.

 

 

Обзор за писмените преводачи с ирландски език

 

Преглед на процедурата за подбор: 

Кандидатура

Тестове по писмен превод

Център за оценяване

Списък на издържалите конкурса