Překladatelé do irštiny

Úvod > Překladatelé do irštiny

Chtěli byste přispět ke zlepšení komunikace mezi institucemi EU a občany Unie a pomoci jim lépe pochopit, jakou roli EU hraje v jejich každodenním životě? Ovládáte cizí jazyky? Pak jste tady správně. Instituce EU totiž hledají překladatele do irštiny!

Budete překládat z nejméně dvou zdrojových jazyků do jazyka cílového (irštiny), revidovat texty, dělat terminologické rešerše a poskytovat jazykové poradenství. Překládané texty se týkají komplexních politických, právních, hospodářských, finančních, vědeckých a technických témat. Přeloženy při tom musí být vždy ve stanovené lhůtě.

K základním zásadám Evropské unie patří respektování kulturní rozmanitosti a podpora rovných příležitostí, a proto Evropský úřad pro výběr personálu vždy usiluje o dodržování těchto principů a zajišťuje stejné zacházení se všemi uchazeči. Další informace o naší politice rovných příležitostí a tom, jak požádat o asistenci při výběrových testech, najdete na našich internetových stránkách.

Nenechte si ujít tuto skvělou pracovní příležitost. Přihlášky můžete posílat od 12. 7. 2018.

 

Máte k této práci předpoklady?

Musíte být občanem EU a mít dokončené vysokoškolské vzdělání v kterémkoli oboru v délce alespoň 3 let. Dále musíte mít dokonalou znalost irštiny a ovládat dobře alespoň další dva úřední jazyky EU, přičemž jeden z nich musí být angličtina, francouzština nebo němčina.

 

 

Překladatelé do irštiny – přehled

 

Přehled fází výběrového řízení: 

Přihláška

Překladatelské testy

Hodnotící centrum

Rezervní seznam