Μεταφραστές ιρλανδικής γλώσσας

Αρχική σελίδα > Μεταφραστές ιρλανδικής γλώσσας

Θέλετε να βοηθήσετε τους πολίτες να κατανοήσουν τον ρόλο της ΕΕ στην καθημερινή τους ζωή και να βελτιώσετε την επικοινωνία; Έχετε πάθος για τις γλώσσες; Τα όργανα της ΕΕ αναζητούν μεταφραστές ιρλανδικής γλώσσας!

Ως μεταφραστής θα μεταφράζετε από τουλάχιστον δύο γλώσσες πρωτοτύπου προς την κύρια γλώσσα σας, θα αναθεωρείτε κείμενα, θα πραγματοποιείτε ορολογική έρευνα και θα παρέχετε γλωσσικές συμβουλές. Θα πρέπει να τηρείτε αυστηρές προθεσμίες και θα ασχολείστε με σύνθετα κείμενα πολιτικού, νομικού, οικονομικού, χρηματοπιστωτικού, επιστημονικού και τεχνικού περιεχομένου που θα καλύπτουν όλα τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας και η προώθηση των ίσων ευκαιριών είναι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού προσπαθεί να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και ίση πρόσβαση σε όλους τους υποψηφίους. Στην ειδική ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική μας σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες και για το πώς να ζητήσετε ειδικές προσαρμογές στις δοκιμασίες επιλογής.

Μη χάσετε αυτή την εκπληκτική ευκαιρία σταδιοδρομίας - η υποβολή αιτήσεων ξεκινά στις 12/7/2018.

 

Έχετε τα απαιτούμενα προσόντα;

Πρέπει να είστε πολίτης της ΕΕ με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 3ετούς τουλάχιστον διάρκειας σε οποιονδήποτε τομέα. Πρέπει να γνωρίζετε άριστα τα ιρλανδικά και πολύ καλά δύο άλλες γλώσσες της ΕΕ, μια από τις οποίες πρέπει να είναι τα αγγλικά, τα γαλλικά ή τα γερμανικά.

 

 

Συνοπτική παρουσίαση του διαγωνισμού για μεταφραστές ιρλανδικής γλώσσας

 

Διαδικασία επιλογής: 

Υποψηφιότητα

Δοκιμασίες μετάφρασης

Κέντρο αξιολόγησης

Εφεδρικός κατάλογος