Tõlkijad (iiri keel)

Avaleht > Tõlkijad (iiri keel)

Kas sooviksite aidata kodanikel mõista ELi rolli nende igapäevaelus ja aidata kaasa teabe edastamisele? Kas teil on suur keelehuvi? ELi institutsioonid otsivad iiri keele tõlkijaid!

Tõlkijatel tuleb tõlkida oma põhikeelde vähemalt kahest keelest ning tekste toimetada, teha terminoloogiatööd ja anda keelelist nõu. Tähtajad on ranged ja teil tuleb tegeleda keerukate poliitiliste, õiguslike, majandus-, finants-, teaduslike ja tehniliste tekstidega, milles käsitletakse kõiki Euroopa Liidu teemasid.

Kultuurilise mitmekesisuse austamine ja võrdsete võimaluste edendamine on ELi aluspõhimõtted ning Euroopa Personalivaliku Amet püüab tagada võrdsed võimalused ning võrdse kohtlemise ja juurdepääsu kõigile kandidaatidele. Lisateavet võrdsete võimaluste poliitika ning valikumenetluse jaoks eritingimuste taotlemise kohta leiate meie veebilehelt.

Ärge laske seda suurepärast karjäärivõimalust käest – registreerimine algab 12. juulil 2018.

 

Kas olete sobiv kandidaat?

Kandideerida saavad ELi kodanikud, kellel on läbitud vähemalt kolmeaastase nominaalõppeajaga kõrgkooliõpingud mis tahes valdkonnas. Kandidaadil peab olema suurepärane iiri keele oskus. Peale selle peab ta oskama heal tasemel kahte ELi keelt, millest üks peab olema kas inglise, prantsuse või saksa keel.

 

 

Iiri keele tõlkija ametikoha kirjeldus

 

Ülevaade valikumenetlusest: 

Kandideerimisavaldus

Kirjaliku tõlke testid

Hindamiskeskus

Reservnimekiri