Aistritheoirí Gaeilge

Etusivu > Aistritheoirí Gaeilge

Ar mhaith leat cuidiú leis na saoránaigh an ról atá ag an Aontas Eorpach ina saol laethúil a thuiscint agus an chumarsáid a neartú? An bhfuil dúil mhór agat i dteangacha? Tá institiúidí an Aontais Eorpaigh ar lorg aistritheoirí Gaeilge!

Mar aistritheoir beidh tú ag aistriú ó dhá theanga ar a laghad go dtí do phríomhtheanga, ag athbhreithniú téacsanna, ag déanamh taighde ar an téarmaíocht agus ag tabhairt comhairle teanga. Beidh sprioc-amanna diana i gceist agus beidh tú ag plé le téacsanna achrannacha polaitiúla, dlíthiúla, eacnamaíocha, airgeadais, eolaíocha agus teicniúla i leith ábhair a bhaineann leis an Aontas.

Bunphrionsabail de chuid an Aontais is ea an meas ar an éagsúlacht chultúrtha agus cur chun cinn comhdheiseanna agus déanann an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne a dícheall féachaint chuige go mbeidh na deiseanna céanna ag na hiarratasóirí uile, go gcaithfear ar an dóigh chéanna leo agus go mbeidh an rochtain chéanna acu ar a cuid seirbhísí. Tá tuilleadh eolais ar an leathanach Comhdheiseanna faoinár mbeartas comhdheiseanna agus faoin gcaoi ar féidir socruithe speisialta a iarraidh i dtaca leis na trialacha.

Ná caill an deis seo ar ghairm iontach – osclófar an clárú an 12/07/2018.

 

An bhfuil an mianach ceart ionat?

Ní mór duit a bheith i do shaoránach de Bhallstát den Aontas Eorpach agus céim ollscoile trí bliana ar a laghad a bheith agat in ábhar ar bith. Ní mór duit sáreolas ar an nGaeilge a bheith agat agus eolas maith ar dhá cheann eile de theangacha an Aontais a bhfuil an Béarla, an Fhraincis nó an Ghearmáinis ar cheann díobh.

 

 

Céimeanna an chomórtais d'aistritheoirí Gaeilge

 

Forléargas ar an bpróiseas roghnúcháin: 

An t-iarratas

Na trialacha aistriúcháin

Ionad Measúnaithe

Painéal