Pismeni prevoditelji za irski jezik

Početna stranica > Pismeni prevoditelji za irski jezik

Želite unaprijediti komunikaciju i pospješiti razumijevanje uloge EU-a u svakodnevnom životu građana? Volite strane jezike? Institucije EU-a traže prevoditelje za irski jezik!

Osim što prevode s najmanje dva strana jezika na svoj materinji jezik, prevoditelji se bave redakturom, terminološkim radom i pružanjem jezičnih savjeta. Često složeni tekstovi uglavnom su političke, pravne, ekonomske, financijske, znanstvene i tehničke prirode te obuhvaćaju sva područja djelovanja Europske unije.

Poštovanje kulturne raznolikosti i promicanje jednakih mogućnosti za sve temeljna su načela EU-a i stoga EPSO svim kandidatima nastoji pružiti jednake mogućnosti, tretman i pristup. Više o politici jednakih mogućnosti i podnošenju zahtjeva za posebne prilagodbe za polaganje testova u okviru postupka odabira pronaći ćete na našoj stranici posvećenoj tim pitanjima.

Nemojte propustiti ovu fantastičnu priliku za svoju karijeru! Prijave se otvaraju 12. srpnja 2018.

 

Imate li kvalitete koje tražimo?

Morate imati državljanstvo države članice EU-a i diplomu sveučilišnog studija u trajanju od najmanje 3 godine iz bilo kojeg područja. Morate savršeno vladati irskim jezikom i dobro vladati dvama drugim službenim jezicima EU-a, od kojih jedan mora biti engleski, francuski ili njemački.

 

 

Pregled natječaja za prevoditelje za irski jezik

 

Pregled postupka odabira: 

Prijava

Testovi prevođenja

Testovi centra za procjenu

Popis uspješnih kandidata