Īru valodas tulkotāji

Sākumlapa > Īru valodas tulkotāji

Vai vēlaties palīdzēt iedzīvotājiem izprast Eiropas Savienības lomu viņu dzīvē un uzlabot komunikāciju? Jūsu aicinājums ir svešvalodas? ES iestādes meklē darbiniekus — īru valodas tulkotājus!

ES iestāžu tulkotājiem jāspēj tulkot vismaz no divām avotvalodām savā dzimtajā valodā, jāprot rediģēt tekstus, veikt terminoloģisku izpēti un sniegt lingvistiskus ieteikumus. Tulkotāji strādā ar sarežģītiem politiskiem, juridiskiem, ekonomikas, finanšu, zinātniskiem un tehniskiem tekstiem par visdažādākajiem Eiropas Savienības tematiem, turklāt ir precīzi jāievēro noteiktie termiņi.

Cieņa pret kultūru daudzveidību un vienlīdzīgu iespēju veicināšana ir ES pamatprincipi, un Eiropas Personāla atlases birojs cenšas dot visiem kandidātiem vienādas iespējas un piekļuvi un nodrošināt pret visiem vienādu attieksmi. Plašāku informāciju par visiem vienādu iespēju principu un to, kā atlases testos lūgt īpašus pielāgojumus, meklējiet mūsu lapā par vienlīdzīgām iespējam.

Nepalaidiet garām šo vienreizējo karjeras iespēju — reģistrācija sākas 2018. gada 12. jūlijā.

 

Vai esat piemērots?

Jums ir jābūt ES pilsonim ar augstāko izglītību, kas iegūta vismaz triju gadu ilgās studijās (jebkurā nozarē). Izcili jāprot īru valoda, kā arī labi jāpārvalda divas citas ES oficiālās valodas, no kurām vienai jābūt angļu, franču vai vācu valodai.

 

 

Pārskats par īru valodas tulkotājiem

 

Atlases procedūras pārskats: 

Pieteikums

Tulkošanas pārbaudījumi

Vērtēšanas centrs

Rezerves saraksts