Tłumacze pisemni języka irlandzkiego

Strona główna > Tłumacze pisemni języka irlandzkiego

Chciałbyś/chciałabyś pomóc Europejczykom zrozumieć, jaką rolę odgrywa UE w ich codziennym życiu, i usprawnić komunikację? Twoja pasja to języki? Instytucje UE poszukują tłumaczy pisemnych języka irlandzkiego!

Jako tłumacz będziesz tłumaczyć z co najmniej dwóch języków źródłowych na swój język główny, będziesz także sprawdzać teksty, wyszukiwać terminologię i udzielać porad językowych. Praca ta wiąże się z koniecznością ścisłego przestrzegania terminów i polega na tłumaczeniu skomplikowanych tekstów o tematyce politycznej, prawnej, ekonomicznej, finansowej, naukowej i technicznej obejmującej wszystkie obszary działalności Unii Europejskiej.

Do podstawowych zasad UE należą poszanowanie różnorodności kulturowej i promowanie równych szans, dlatego Europejski Urząd Doboru Kadr dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim kandydatom równe szanse, równe traktowanie i równy dostęp do procedur naboru. Więcej informacji o stosowanej przez nas polityce równych szans oraz o tym, w jaki sposób można zwrócić się o dostosowanie warunków przeprowadzania testów do swoich potrzeb, można znaleźć na naszej stronie na ten temat.

Nie przegap tej fantastycznej szansy na karierę zawodową – zgłoszenia przyjmujemy od 12 lipca 2018 r.

 

Sprawdź, czy to praca dla Ciebie

Kandydaci muszą być obywatelami UE i posiadać dyplom ukończenia co najmniej trzyletnich studiów wyższych w dowolnej dziedzinie. Muszą też wykazać się doskonałą znajomością języka irlandzkiego oraz dobrą znajomością dwóch innych języków UE, z których jednym musi być język angielski, francuski lub niemiecki.

 

 

Konkurs na tłumaczy pisemnych języka irlandzkiego

 

Przebieg procedury naboru: 

Zgłoszenie

Egzaminy z tłumaczenia pisemnego

Ocena zintegrowana

Lista rezerwowa