Prekladatelia do írskeho jazyka

Domovská stránka > Prekladatelia do írskeho jazyka

Chceli by ste pomôcť zlepšovať komunikáciu medzi inštitúciami EÚ a občanmi Únie? Chceli by ste pomôcť ľuďom lepšie pochopiť, akú úlohu zohráva EÚ v ich každodennom živote? Učíte sa radi cudzie jazyky? Inštitúcie EÚ hľadajú prekladateľov do írskeho jazyka!

Prekladateľ bude prekladať z najmenej dvoch zdrojových jazykov do cieľového jazyka, ako aj revidovať texty, robiť terminologické rešerše a poskytovať jazykové poradenstvo. Pôjde o preklady zložitých politických, právnych, ekonomických, finančných, vedeckých a technických textov, ktoré sa týkajú všetkých oblastí činnosti Európskej únie a musia byť preložené v stanovenej lehote.

Medzi základné zásady EÚ patrí rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti a podpora rovnakých príležitostí. Európsky úrad pre výber pracovníkov sa usiluje uplatňovať rovnosť príležitostí, zaobchádzania a prístupu vo vzťahu ku všetkým uchádzačom. Viac informácií o našej politike rovnakých príležitostí a o tom, ako požiadať o osobitnú úpravu podmienok pri výberových testoch, nájdete na našej príslušnej stránke.

Nenechajte si ujsť túto fantastickú kariérnu príležitosť – registrácia sa začína 12. 7. 2018.

 

Máte potrebné predpoklady?

Musíte byť občanom EÚ s ukončeným vysokoškolským vzdelaním v ktoromkoľvek odbore v trvaní najmenej troch rokov. Musíte mať dokonalú znalosť írskeho jazyka a dobre ovládať ďalšie dva úradné jazyky EÚ, z ktorých jeden musí byť angličtina, francúzština alebo nemčina.

 

 

Prekladatelia do írskeho jazyka – prehľad

 

Prehľad jednotlivých fáz výberového konania: 

Prihláška

Prekladové testy

Hodnotiace centrum

Rezervný zoznam