Специалисти в областта на ИТ

Начало > Специалисти в областта на ИТ

Европейската комисия търси квалифицирани специалисти и асистенти за работа като срочно наети служители основно в Люксембург в следните области:

  1. Авангардни технологии: високопроизводителни изчислителни технологии
  2. Авангардни технологии: квантови технологии
  3. Анализ на данни и наука за данните
  4. Виртуални работни места, автоматизация на офиса и мобилни компютърни технологии
  5. Сигурност в областта на ИКТ
  6. ИТ инфраструктура и облак.

Като специалист (степен AD 8) вие определяте и прилагате нови стратегии в областта на ИКТ или приоритетите на Комисията в тази област, превръщате оперативните нужди в ИКТ решения и работите със статистически данни и източници на големи информационни масиви. Вашите задължения включват поддържане на услугите в областта на ИКТ, управление на отношенията със заинтересовани страни и участие в срещи като технически специалист.

Като асистент (степен AST 4) вие подпомагате изпълнението на проекти в областта на ИТ, като допринасяте за проектиране на решения, изготвяне на бизнес спецификации и оказване на помощ за планирането на бюджета и ресурсите. Вашите задължения включват анализ и обработка на статистически данни и източници на големи информационни масиви, участие в създаването и прилагането на решения в областта на ИКТ и участие в подготовката на брифинги и презентации.

За подробна информация относно изискванията, моля, прочетете внимателно поканата за изразяване на интерес, публикувана на 9 януари 2020 г.

Като работодател институциите и агенциите на ЕС предлагат широка гама от експертни знания и опит, както и множество възможности за разширяване на кръгозора, усъвършенстване на уменията и кариерно развитие. Зачитането на културното многообразие и насърчаването на равните възможности са основополагащи принципи на ЕС и Европейската служба за подбор на персонал се стреми да осигурява равни възможности, равно третиране и равен достъп на всички кандидати. Можете да научите повече за нашата политика на равни възможности и как да поискате специални мерки по време на тестовете за подбор на нашата страница за равните възможности.

Кандидатите, преминали успешно през процедурата за подбор, може да получат предложение за срочни трудови договори с продължителност 4 години. Заплащането включва основна заплата и специални надбавки, включително надбавка за експатриране и семейни надбавки (ако е приложимо). 

Не пропускайте тази страхотна възможност за кариера — периодът за кандидатстване започва на 9 януари 2020 г.!