IT specialista

Úvod > IT specialista

Evropská komise hledá zkušené odborníky a asistenty, kteří budou pracovat jako dočasní zaměstnanci především v Lucemburku v těchto oblastech:

  1. Vyspělá technologie: Vysoce výkonná výpočetní technika
  2. Vyspělá technologie: Kvantové technologie
  3. Analýza dat a datová věda
  4. Digitální pracoviště, automatizace v kancelářské administrativě a mobilní výpočetní technika
  5. Bezpečnost IKT
  6. IT infrastruktura a cloud

Jako odborník (platová třída AD 8) definujete a provádíte nové strategie v oblasti informačních a komunikačních technologií nebo priority Komise v této oblasti, podle potřeb organizace vytváříte řešení IKT a pracujete se statistickými údaji a zdroji dat velkého objemu. Vaše povinnosti zahrnují zajišťování provozu služeb informačních a komunikačních technologií, řízení vztahů se zúčastněnými stranami a účast na schůzích v roli technického odborníka.

Jako asistent (platová třída AST 4) podporujete provádění projektů v oblasti informačních technologií tak, že přispíváte k projektům řešení, vypracováváte obchodní specifikace a podporujete plánování rozpočtu a zdrojů. K vašim úkolům patří analýza a zpracování statistických údajů a zdrojů dat velkého objemu, účast na koncepci a provádění řešení v oblasti informačních a komunikačních technologií a příspěvky k brífinkům a prezentacím.

Pokud potřebujete podrobnější informace o požadavcích, pečlivě si prosím přečtěte výzvu k vyjádření zájmu zveřejněnou čtvrtek 9. ledna 2020.

Orgány, instituce a agentury EU nabízejí svým zaměstnancům profesionální prostředí s celou řadou možností vzdělávání, prohlubování dovedností a rozvoje kariéry. K základním zásadám Evropské unie patří respektování kulturní rozmanitosti a podpora rovných příležitostí, a proto Evropský úřad pro výběr personálu vždy usiluje o dodržování těchto zásad a o stejné zacházení se všemi uchazeči. Další informace o politice rovných příležitostí a o tom, jak požádat o asistenci při výběrových testech, najdete na našich internetových stránkách.

Úspěšným uchazečům může být nabídnuta dočasná smlouva na čtyři roky. Plat se skládá ze základního platu doplněného o zvláštní příspěvky, v příslušných případech včetně příspěvku za práci v zahraničí a rodinných přídavků. 

Nenechte si tuto skvělou pracovní příležitost ujít! Přihlášky je možné podávat od 9. ledna 2020.