IT-specialister

Forside > IT-specialister

Europa-Kommissionen søger erfarne specialister og assistenter til at arbejde som midlertidigt ansatte hovedsageligt i Luxembourg på følgende områder:

  1. Avanceret teknologi: Højtydende databehandling
  2. Avanceret teknologi: Kvanteteknologier
  3. Dataanalyse og datavidenskab
  4. Digitale arbejdspladser, kontorautomatisering og mobil databehandling
  5. IKT-sikkerhed
  6. IT-infrastruktur og cloud.

Som specialist (lønklasse AD 8) fastlægger og implementerer du nye IKT-strategier eller Kommissionens prioriteter på området, omsætter erhvervslivets behov til IKT-løsninger og arbejder med statistiske data og big data-kilder. Opgaverne omfatter bl.a. at sørge for, at IKT-tjenesterne kører, stå for forbindelserne med interessenterne og deltage i møder som teknisk specialist.

Som assistent (lønklasse AST 4) understøtter du gennemførelsen af IT-projekter ved at bidrage til udviklingen af løsninger, udarbejde forretningsspecifikationer og hjælpe med budget- og ressourceplanlægningen. Dine opgaver omfatter analyse og bearbejdning af statistiske data og big data-kilder, deltagelse i udviklingen og implementeringen af IKT-løsninger og bidrag til orienteringer og præsentationer.

Du kan læse nærmere om ansøgningskravene i indkaldelsen af interessetilkendegivelser, som offentliggøres den 9. januar 2020.

Som arbejdsgiver tilbyder EU's institutioner og agenturer et ekspertfællesskab med en lang række muligheder for at øge din viden, forbedre dine kvalifikationer og udvikle din karriere. Respekt for kulturel mangfoldighed og fremme af lige muligheder hører til EU's grundlæggende principper, og Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor bestræber sig på at tilbyde lige muligheder, samme behandling og lige adgang til alle ansøgere. På vores særlige side om emnet kan du læse mere om vores politik for lige muligheder og om, hvordan du anmoder om særlig tilpasning af udvælgelsesprøverne.

De udvalgte ansøgere kan få tilbudt en tidsbegrænset kontrakt på 4 år. Lønnen består af en grundløn suppleret med særlige tillæg, herunder udlandstillæg og familietillæg (hvis det er relevant). 

Gå ikke glip af denne fantastiske karrieremulighed – ansøgningsperioden starter den 9. januar 2020!