Ειδικοί ΤΠ

Αρχική σελίδα > Ειδικοί ΤΠ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να προσλάβει πεπειραμένους ειδικούς και βοηθούς που θα εργαστούν ως έκτακτοι υπάλληλοι, κυρίως στο Λουξεμβούργο, στους ακόλουθους τομείς:

  1. Προηγμένη τεχνολογία: υπολογιστική υψηλών επιδόσεων
  2. Προηγμένη τεχνολογία: κβαντικές τεχνολογίες
  3. Ανάλυση δεδομένων και επιστήμη των δεδομένων
  4. Ψηφιακός χώρος εργασίας, μηχανοργάνωση γραφείου και κινητή υπολογιστική
  5. Ασφάλεια των ΤΠΕ
  6. Υποδομή ΤΠ και υπολογιστικό νέφος.

Ως ειδικός (βαθμός AD 8), θα καθορίζετε και θα εφαρμόζετε νέες στρατηγικές ΤΠΕ ή προτεραιότητες της Επιτροπής στον τομέα, θα μετουσιώνετε τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε λύσεις ΤΠΕ και θα χρησιμοποιείτε στατιστικά στοιχεία και πηγές μεγάλων δεδομένων. Στο πλαίσιο των καθηκόντων σας, θα διασφαλίζετε τη συνεχή λειτουργία των υπηρεσιών ΤΠΕ, θα διαχειρίζεστε τις σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και θα συμμετέχετε σε συνεδριάσεις ως τεχνικός εμπειρογνώμονας.

Ως βοηθός (βαθμός AST 4), θα υποστηρίζετε την υλοποίηση έργων ΤΠ, συμμετέχοντας στον σχεδιασμό λύσεων, συντάσσοντας επιχειρηματικές προδιαγραφές και συμβάλλοντας στον σχεδιασμό του προϋπολογισμού και στον προγραμματισμό των πόρων. Στο πλαίσιο των καθηκόντων σας, θα αναλύετε και θα επεξεργάζεστε στατιστικά δεδομένα και πηγές μαζικών δεδομένων, θα συμμετέχετε στον σχεδιασμό και την υλοποίηση λύσεων ΤΠΕ και θα συνεισφέρετε σε ενημερώσεις και παρουσιάσεις.

Διαβάστε προσεκτικά τις λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις, που θα βρείτε στην προκήρυξη του διαγωνισμού που θα δημοσιευτεί στις 9 Ιανουαρίου 2020.

Ως εργοδότης, τα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ προσφέρουν μία κοινότητα εμπειρογνωσίας και πληθώρα ευκαιριών για τη διεύρυνση γνώσεων, την ενίσχυση δεξιοτήτων και την επαγγελματική σας ανέλιξη. Ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας και η προώθηση των ίσων ευκαιριών είναι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού προσπαθεί να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και ίση πρόσβαση σε όλους τους υποψηφίους. Στην ειδική ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική μας σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες και για το πώς να ζητήσετε ειδικές προσαρμογές στις δοκιμασίες επιλογής.

Στους υποψηφίους και τις υποψήφιες που θα επιλεγούν ενδέχεται να προταθεί σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων ετών. Η αμοιβή αποτελείται από τον βασικό μισθό συν τις ειδικές αποζημιώσεις, όπως η αποζημίωση αποδημίας και το οικογενειακό επίδομα (εάν συντρέχει περίπτωση). 

Μην χάσετε αυτή την καταπληκτική ευκαιρία σταδιοδρομίας - η υποβολή αιτήσεων ξεκινά στις 9 Ιανουαρίου 2020!