IT-spetsialistid

Avaleht > IT-spetsialistid

Euroopa Komisjon otsib kogenud spetsialiste ja assistente, kes hakkavad tööle ajutiste teenistujatena peamiselt Luxembourgis järgmistes valdkondades.

  1. Tipptehnoloogia: kõrgjõudlusega andmetöötlus
  2. Tipptehnoloogia: kvanttehnoloogia
  3. Andmete analüüs ja andmeteadus
  4. Digitaalne töökoht, bürooautomaatika ja mobiilne andmetöötlus
  5. IKT turvalisus
  6. IT-taristu ja pilveteenused

Spetsialisti (palgaaste AD 8) ülesanne on uute IKT-strateegiate või komisjoni IKT valdkonna prioriteetide kindlaksmääramine ja rakendamine, tegevusvajadustest tulenevate IKT-lahenduste leidmine ning töö statistiliste andmete ja suurandmete allikatega. Ametiülesanded hõlmavad ka IKT-teenuste käigushoidmist, suhete haldamist sidusrühmadega ning osalemist koosolekutel tehnilise spetsialistina.

Assistendi (palgaaste AST 4) ülesanne on toetada IT-projektide elluviimist, aidates kaasa lahenduste väljatöötamisele, koostades tegevuskirjeldusi ning abistades eelarve- ja muude ressursside planeerimisel. Ametiülesanded hõlmavad ka statistiliste andmete ja suurandmete allikate analüüsimist ja töötlemist, osalemist IKT-lahenduste väljatöötamises ja rakendamises ning ülevaatedokumentide ja ettekannete ettevalmistamises.

Üksikasjalikku teavet osalemistingimuste kohta leiate 9. jaanuaril 2020 avaldatud osalemiskutsest.

Tööandjana pakuvad ELi institutsioonid ja ametid asjatundlikkust ja hulgaliselt võimalusi avardada teadmisi, täiustada oskusi ning arendada karjääri. Kultuurilise mitmekesisuse austamine ja võrdsete võimaluste edendamine on ELi aluspõhimõtted ning Euroopa Personalivaliku Amet püüab tagada võrdsed võimalused, võrdse kohtlemise ja juurdepääsu kõigile kandidaatidele. Lisateavet võrdsete võimaluste poliitika ja valikumenetluse jaoks eritingimuste taotlemise kohta saab selleteemaliselt veebilehelt.

Edukatele kandidaatidele võidakse pakkuda nelja-aastast ajutist lepingut. Töötasu koosneb põhipalgast, millele lisanduvad mitmesugused toetused, sealhulgas kodumaalt eemalviibimise toetus ja peretoetus (sõltuvalt olukorrast). 

Ärge magage seda suurepärast karjäärivõimalust maha – kandideerimisavaldusi saab esitada alates 9. jaanuarist 2020!