Tietotekniikan asiantuntijat

Etusivu > Tietotekniikan asiantuntijat

Euroopan komissio hakee palvelukseensa kokeneita asiantuntijoita ja hallintoavustajia työskentelemään väliaikaisina toimihenkilöinä seuraavilla aloilla lähinnä Luxemburgissa:

  1. Kehittynyt teknologia: suurteholaskenta
  2. Kehittynyt teknologia: kvanttiteknologiat
  3. Data-analyysi ja datatiede
  4. Virtuaalinen työtila, toimistoautomaatio ja mobiili tietotekniikka
  5. Tieto- ja viestintätekniikan turvallisuus
  6. Tietotekniikan infrastruktuuri ja pilvipalvelut

Asiantuntijat (palkkaluokka AD 8) määrittelevät ja panevat täytäntöön uusia tieto- ja viestintätekniikan alan strategioita tai alaa koskevia komission painopisteitä, muuntavat liiketoiminnallisia tarpeita tieto- ja viestintätekniikan ratkaisuiksi ja työskentelevät tilastotietojen ja ison datan parissa. Heidän tehtäviinsä kuuluu muun muassa tieto- ja viestintätekniikkapalvelujen ylläpito, sidosryhmäsuhteiden hallinnointi ja osallistuminen kokouksiin teknisenä asiantuntijana.

Hallintoavustajat (palkkaluokka AST 4) tukevat tietotekniikkahankkeiden täytäntöönpanoa osallistumalla ratkaisujen suunnitteluun, laatimalla liiketoimintaeritelmiä ja avustamalla talousarvio- ja resurssisuunnittelussa. Heidän tehtäviinsä kuuluu muun muassa tilastotietojen ja ison datan lähteiden analysointi ja käsittely sekä osallistuminen tieto- ja viestintätekniikan ratkaisujen kehittämiseen ja täytäntöönpanoon ja katsausten ja esitysten laatimiseen.

Lisätietoa vaatimuksista on 9. tammikuuta 2020 julkaistussa kiinnostuksenilmaisupyynnössä.

EU:n toimielimet ja virastot ovat asiantuntijayhteisöjä, jotka tarjoavat työntekijöille monenlaisia mahdollisuuksia kasvattaa osaamista, kehittää taitoja ja edetä uralla. Kulttuurinen monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet ovat EU:n perusarvoja, ja EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO varmistaa kaikkien hakijoiden tasa-arvoisen kohtelun ja yhtäläiset mahdollisuudet. Lisätietoja EPSOn yhtäläisten mahdollisuuksien politiikasta ja siitä, miten tarvittaessa voi pyytää erityisjärjestelyjä valintakokeissa, on EPSOn sivustolla.

Valituille hakijoille voidaan tarjota 4 vuoden määräaikaista työsopimusta. Palkka käsittää peruspalkan lisäksi mahdollisesti erilaisia lisiä, kuten ulkomaankorvauksen tai kotitalouslisän. 

Tartu tilaisuuteen – hakuaika alkaa 9. tammikuuta 2020!