IT specialistai

Pradžia > IT specialistai

Europos Komisija ieško patyrusių specialistų ir padėjėjų, kurie būtų įdarbinti laikinaisiais darbuotojais visų pirma Liuksemburge. Siūlomo darbo sritys:

  1. Pažangiosios technologijos. Itin našus skaičiavimas
  2. Pažangiosios technologijos. Kvantinės technologijos
  3. Duomenų analizė ir duomenų mokslas
  4. Skaitmeninė darbo vieta, biuro automatizavimas ir mobilioji kompiuterija
  5. IRT saugumas
  6. IT infrastruktūra ir debesija.

Specialistai (AD 8 kategorija) nustato ir įgyvendina naujas IRT strategijas arba šios srities Komisijos prioritetus, rengia IRT sprendimus verslo poreikiams tenkinti, dirba su statistiniais duomenimis ir didžiųjų duomenų šaltiniais. Specialistai taip pat turi prižiūrėti, kad veiktų teikiamos IRT paslaugos, rūpintis ryšiais su suinteresuotaisiais subjektais, dalyvauti posėdžiuose kaip techniniai specialistai.

Padėjėjai (AST 4 kategorija) padeda įgyvendinti IT projektus, prisidėdami prie sprendimų paieškos, rengdami specifikacijas įmonėms, padėdami planuoti biudžetą ir išteklius. Padėjėjai taip pat analizuoja ir apdoroja statistinius duomenis ir didžiųjų duomenų šaltinius, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant IRT sprendimus, padeda rengti informacinius pranešimus ir pateiktis.

Išsami informacija apie reikalavimus pateikiama 2020 m. sausio 9 d. paskelbtame kvietime pareikšti susidomėjimą – atidžiai jį perskaitykite.

Įsidarbinę ES institucijose ir agentūrose, įsiliesite į daug praktinių žinių turinčią bendruomenę ir turėsite daugybę mokymosi, įgūdžių gerinimo ir karjeros galimybių. Pagarba kultūrų įvairovei ir lygių galimybių skatinimas yra pamatiniai ES principai, todėl Europos personalo atrankos tarnyba stengiasi visiems kandidatams suteikti vienodas galimybes ir sąlygas. Daugiau informacijos apie mūsų lygių galimybių politiką ir apie tai, kaip pateikti prašymą sudaryti specialias sąlygas per atrankos testus, galima rasti mūsų specialiame puslapyje.

Atranką įveikusiems kandidatams gali būti pasiūlyta ketverių metų trukmės laikinoji darbo sutartis. Atlyginimą sudaro bazinis darbo užmokestis su tam tikrais priedais, įskaitant ekspatriacijos ir šeimos išmokas (jei taikoma). 

Nepraleiskite šios puikios darbo galimybės – paraiškos priimamos nuo 2020 m. sausio 9 d.