IT speciālisti

Sākumlapa > IT speciālisti

Eiropas Komisija meklē pagaidu darbiniekus: pieredzējušus šādu jomu speciālistus un asistentus (darbam galvenokārt Luksemburgā).

  1. Augstās tehnoloģijas – augstas veiktspējas datošana
  2. Augstās tehnoloģijas – kvantu tehnoloģija
  3. Datu analīze un datu zinātne
  4. Digitālā darbvieta, biroja darba automatizācija un mobilā datošana
  5. IKT drošība
  6. IT infrastruktūra un mākonis

Strādājot par speciālistu (kategorija AD 8), jūs varat formulēt un īstenot jaunas IKT stratēģijas vai Komisijas prioritātes nozarē, rast reālajām vajadzībām atbilstīgus IKT risinājumus un strādāt ar statistikas datu un lielo datu avotiem. Jūsu pienākums ir, piemēram, uzturēt IKT pakalpojumu netraucētu darbību, uzturēt attiecības ar ieinteresētajām personām un piedalīties sanāksmēs kā tehniskam speciālistam.

Strādājot par asistentu (kategorija AST 4), jums ir jāpalīdz īstenot IT projektus, sniedzot ieguldījumu risinājumu izstrādē, gatavojot biznesa prasību specifikācijas un palīdzot plānot budžetu un resursus. Jūsu pienākums ir, piemēram, analizēt un apstrādāt statistikas datu un lielo datu avotus, piedalīties IKT risinājumu izstrādē un ieviešanā, kā arī palīdzēt gatavot sanāksmes un prezentācijas.

Sīkāku informāciju par prasībām uzmanīgi lasiet uzaicinājumā izteikt ieinteresētību, kas publicēts 2020. gada 9. janvārī.

ES iestādes un aģentūras kā darba devējas piedāvā darbu speciālistu komandā ar plašām iespējām papildināt zināšanas, izkopt prasmes un veidot karjeru. Cieņa pret kultūru daudzveidību un vienlīdzīgu iespēju veicināšana ir ES pamatprincipi. Tāpēc Eiropas Personāla atlases birojs īsteno principu, ka visiem kandidātiem ir vienādas iespējas un pret visiem ir vienāda attieksme. Plašāku informāciju par iespēju vienlīdzības politiku un to, kā lūgt īpašus atlases testu pielāgojumus, meklējiet lapā, kurā runāts tieši par šiem jautājumiem.

Sekmīgiem kandidātiem var tikt piedāvāts pagaidu darba līgums uz četriem gadiem. Atalgojumu veido pamatalga un īpašas piemaksas, piemēram, ekspatriācijas pabalsts un ģimenes pabalsts (ja darbiniekam ir uz tiem tiesības). 

Nepalaidiet garām lielisku karjeras iespēju — pieteikumu iesniegšanas periods sākas 2020. gada 9. janvārī!