Specjaliści IT

Strona główna > Specjaliści IT

Komisja Europejska planuje zatrudnić na czas określony doświadczonych specjalistów i asystentów, na stanowiskach głównie w Luksemburgu, w następujących dziedzinach:

  1. Nowoczesne technologie: obliczenia wielkiej skali
  2. Nowoczesne technologie: technologia kwantowa
  3. Analiza danych i nauka o danych
  4. Cyfrowe miejsce pracy, automatyzacja prac biurowych i technologie mobilne
  5. Bezpieczeństwo ICT
  6. Infrastruktura informatyczna i chmura

Osoby zatrudnione na stanowiskach specjalistów (grupa zaszeregowania AD8) będą odpowiadać za określanie i wdrażanie nowych strategii w dziedzinie ICT lub priorytetów Komisji w tym obszarze, przekładanie potrzeb biznesowych na rozwiązania ICT oraz pracę z danymi statystycznymi i dużymi zbiorami danych. Ich obowiązki będą obejmować zapewnienie nieprzerwanej dostępności usług ICT, zarządzanie stosunkami z zainteresowanymi stronami oraz udział w zebraniach w charakterze specjalistów technicznych.

Osoby zatrudnione na stanowiskach asystentów (grupa zaszeregowania AST4) będą odpowiadać za wspieranie wdrażania projektów IT poprzez wkład w projektowanie rozwiązań, sporządzanie specyfikacji biznesowych i pomaganie w planowaniu budżetu i zasobów. Ich obowiązki będą obejmować analizowanie i przetwarzanie danych statystycznych i dużych zbiorów danych, udział w opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań ICT oraz wkład w sporządzanie notatek informacyjnych i prezentacji.

Szczegółowe informacje na temat wymogów można znaleźć w zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania opublikowanym 9 stycznia 2020 r.

Instytucje i agencje UE oferują pracę w środowisku wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz różnorodne możliwości dokształcania, podnoszenia umiejętności i rozwoju kariery zawodowej. Do podstawowych zasad UE należą poszanowanie różnorodności kulturowej i promowanie równych szans, dlatego Europejski Urząd Doboru Kadr dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim kandydatom równe szanse, równe traktowanie i równy dostęp do procedur naboru. Więcej informacji o stosowanej przez nas polityce równych szans oraz o tym, w jaki sposób można zwrócić się o dostosowanie warunków przeprowadzania testów do swoich potrzeb, można znaleźć na naszej stronie na ten temat.

Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą proces naboru, mogą otrzymać ofertę zatrudnienia na czas określony (4 lata). Na płacę składa się wynagrodzenie podstawowe wraz ze specjalnymi dodatkami, jak np. dodatek zagraniczny i rodzinny, w zależności od sytuacji. 

Nie przegap tej wyjątkowej szansy na karierę zawodową – zgłoszenia można nadsyłać od 9 stycznia 2020 r.!