Špecialisti v oblasti IT

Domovská stránka > Špecialisti v oblasti IT

Európska komisia hľadá skúsených špecialistov a asistentov, ktorí budú pracovať ako dočasní zamestnanci najmä v Luxemburgu v týchto oblastiach:

  1. Pokročilá technológia: vysokovýkonná výpočtová technika
  2. Pokročilá technológia: kvantové technológie
  3. Analýza dát a dátové vedy
  4. Digitálne pracovisko, automatizácia administratívy a mobilná výpočtová technika
  5. Bezpečnosť IKT
  6. Infraštruktúra IT a cloud.

Ako špecialista (platová trieda AD 8) budete určovať a zavádzať nové stratégie IKT alebo priority Komisie v tejto oblasti, vytvárať IKT riešenia na základe obchodných potrieb a pracovať so štatistickými údajmi a zdrojmi veľkých dát. K vašim úlohám bude patriť udržiavanie prevádzky služieb IKT, udržiavanie vzťahov so zainteresovanými stranami a účasť na stretnutiach v pozícii technického špecialistu.

Ako asistent (platová trieda AST 4) budete podporovať realizáciu projektov IT, a to aktívnym zapájaním sa do návrhov riešení, prípravy obchodných špecifikácií a pomocou pri plánovaní rozpočtu a zdrojov. K vašim úlohám bude patriť analýza a spracúvanie štatistických údajov a veľkých zdrojov údajov, účasť na tvorbe a realizácii IKT riešení a aktívna účasť na brífingoch a prezentáciách.

Pozorne si prečítajte podrobné informácie o požiadavkách vo výzve na vyjadrenie záujmu uverejnenej 9. januára 2020.

Inštitúcie a agentúry EÚ sú ako zamestnávateľ vysoko odborným spoločenstvom, ktoré ponúka početné príležitosti na rozširovanie obzorov, zlepšovanie zručností a rozvoj kariéry. Medzi základné zásady EÚ patria rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti a podpora rovnakých príležitostí. Európsky úrad pre výber pracovníkov sa usiluje uplatňovať rovnosť príležitostí, zaobchádzania a prístupu vo vzťahu ku všetkým uchádzačom. Ďalšie informácie o našej politike rovnakých príležitostí a o tom, ako požiadať o osobitnú úpravu podmienok pri výberových testoch, nájdete na tejto stránke.

Úspešným uchádzačom môže byť ponúknutá zmluva na určitý čas v trvaní štyroch rokov. Mzda pozostáva zo základného platu a osobitných príspevkov vrátane príspevku na expatriáciu a rodinných prídavkov (ak na ne máte nárok). 

Nenechajte si ujsť túto úžasnú kariérnu príležitosť – obdobie podávania prihlášok sa začína 9. januára 2020!