It-specialister

Förstasida > It-specialister

EU-kommissionen söker erfarna specialister och assistenter för tillfälliga anställningar inom följande områden, främst i Luxemburg:

  1. Högpresterande datorsystem (högteknologi)
  2. Kvantteknik (högteknologi)
  3. Dataanalys och data science
  4. Den digitala arbetsplatsen, kontorsautomation och mobil datateknik
  5. It-säkerhet
  6. It-infrastruktur och molnlösningar

Som specialist (lönegrad AD 8) ska du utforma och genomföra nya it-strategier eller kommissionens prioriteringar på it-området, omvandla organisationens behov till it-lösningar och arbeta med källor till statistiska data och stordata. Andra arbetsuppgifter kan vara att sköta driften av it-tjänster, sköta kontakterna med intressenter och kunder och delta i möten i egenskap av teknikspecialist.

Som assistent (lönegrad AST 4) stöder du genomförandet av it-projekt genom att bidra till utformningen av lösningar, skriva specifikationer och hjälpa till med budget- och resursplanering. Du kan också få analysera och bearbeta källor till statistiska data och stordata, delta i utformningen och genomförandet av it-lösningar och bidra till underlag och presentationer.

För mer detaljerad information om kraven, läs noggrant inbjudan att lämna intresseanmälan som publiceras den 9 januari 2020.

I EU:s institutioner och organ finns många intressanta karriärvägar och möjligheter till kompetensutveckling. EU vilar på principerna om kulturell mångfald och likabehandling och Europeiska rekryteringsbyrån strävar efter att tillämpa principerna om lika möjligheter, likabehandling och lika tillgång för alla sökande. Du kan läsa mer om vår policy för lika möjligheter och särskild anpassning av urvalsproven för sökande med funktionsnedsättning och särskilda behov på vår sida om lika möjligheter.

Godkända sökande kan erbjudas tillfälliga anställningar på fyra år. Lönen består av en grundlön plus särskilda tillägg, t.ex. utlandstillägg och familjeförmåner (om tillämpligt). 

Ta chansen till ett spännande jobb – du kan söka från den 9 januari 2020.