Téigh i bpáirt lenár líonra eagraíochtaí do dhaoine faoi mhíchumas

Etusivu > Téigh i bpáirt lenár líonra eagraíochtaí do dhaoine faoi mhíchumas
People having a meeting

Glao ar chomhoibriú le heagraíochtaí uile an Aontais Eorpaigh a bhfuil baint acu le cur chun cinn agus leas shaoránaigh an Aontais Eorpaigh atá faoi mhíchumas

EPSO – tá do chuidiú de dhíth ar an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne!

 

In EPSO creidimid gur cheart comhionannas agus éagsúlacht a chur chun cinn ar bhonn gníomhach i ngach ceann dár bpróisis roghnúcháin.

Ba mhaith linn teagmháil a dhéanamh go háirithe le saoránaigh den Aontas Eorpach atá faoi mhíchumas (riochtaí sláinte éagsúla san áireamh) agus iad a spreagadh chun iarratas a dhéanamh ar phost in institiúidí nó i ngníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh, agus chuige sin tá do chuidiú de dhíth orainn.

An bhfuil tú ag obair d’eagraíocht a dhéanann ionadaíocht do shaoránaigh atá faoi mhíchumas, riochtaí sláinte éagsúla san áireamh? Má tá, táimid ag iarraidh cuidiú uait chun teagmháil a dhéanamh le daoine faoi mhíchumas agus riachtanais shonracha acu ar mhian leo post leis an Aontas Eorpach.

 

Conas?

Téigh i bpáirt lenár líonra (bunachar sonraí) eagraíochtaí do dhaoine faoi mhíchumas agus cuir gairmeacha san Aontas Eorpach chun cinn i measc do chuid ball.

Ar an mbealach sin, gheobhaidh tú eolas go tráthrialta ó EPSO faoi dheiseanna fostaíochta agus faoi phróisis roghnúcháin EPSO agus is féidir leat an t-eolas sin a roinnt le do chuid ball.

 

Suim agat ann?

Líon isteach an fhoirm seo agus inis dúinn tuilleadh faoi d’eagraíocht.

Táimid ag súil le bheith ag obair i gcomhar leat chun deiseanna níos fearr a chinntiú dár saoránaigh ar fad.

 

Tuilleadh eolais

Tá tuilleadh eolais faoi bheartas EPSO maidir le comhionannas agus éagsúlacht le fáil ar an leathanach gréasáin comhdheiseanna.

San fhógrán céim ar chéim, gheobhaidh tú amach faoin mbealach le hoirniúnaithe speisialta a iarraidh le haghaidh trialacha roghnúcháin.

Má bhíonn deacrachtaí agat féin nó ag do chuid ball rochtain a fháil ar an doiciméad seo le teicneolaíocht chúntach, féach an leagan inrochtana seo.

Tá tuilleadh eolais ar fáil, ach ríomhphost a chur chuig EPSO-equality-diversity@ec.europa.eu.

 

Tá eolas faoi oiriúnaithe speisialta le haghaidh trialacha roghnúcháin san fhíseán seo uainn: