Ühinege meie mitmekesisus- ja kaasamisorganisatsioonide võrgustikuga

Avaleht > Ühinege meie mitmekesisus- ja kaasamisorganisatsioonide võrgustikuga
picture showing a man in a wheel chair and 2 women in front of a computer

Koostöökutse kõigile ELi mitmekesisus- ja kaasamisorganisatsioonidele.

EPSO – Euroopa Personalivaliku Amet vajab teie abi!

 

EPSO usub võrdõiguslikkusesse ja mitmekesisusse ning edendab neid aktiivselt kõigis oma valikumenetlustes.

Eelkõige püüame jõuda mitmekülgsemalt andekate inimesteni, et ELi suur mitmekesisus oleks EPSO konkurssidel osalejate hulgas paremini esindatud ja jõuaks lõppkokkuvõttes ka ELi institutsioonidesse.

EPSO soovib neile teada anda ELi karjäärivõimalustest ning võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse poliitikast ning julgustada neid kaaluma karjääri ELi institutsioonides või ametites ning kandideerima ka EPSO käimasolevatel ja tulevastel konkurssidel.

Kui teie organisatsioon (vabaühendus, võrdõiguslikkusega tegelev asutus, katusorganisatsioon, ühendus vms) esindab konkreetset ELi kodanikerühma, keda ühendab etniline päritolu, seksuaalne sättumus, sotsiaal-majanduslik staatus, puue või mis tahes muu vähemuskuuluvus, oleks EPSO teile väga tänulik abi ja koostöö eest nendeni jõudmisel.

 

Kuidas? See on lihtne – ühinege meie võrgustikuga!

Ühinedes meie mitmekesisus- ja kaasamisorganisatsioonide võrgustikuga (andmebaas), saate aidata edendada oma liikmete seas töövõimalusi ELi institutsioonides ja asutustes.

EPSO saab anda teile korrapäraselt ja aegsasti teavet töövõimaluste ning käimasolevate ja kavandatud valikumenetluste kohta, et saaksite seda jagada oma liikmetega.

 

Oleksite huvitatud?

Palun täitke see vorm ja kirjeldage täpsemalt oma organisatsiooni ja seda, millist koostööd sooviksite EPSOga teha.

EPSO loodab teiega koostööd teha, et pakkuda paremaid võimalusi kõigile meie kodanikele.

 

Soovite lisateavet?

Lisateavet EPSO võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse poliitika kohta leiate meie võrdsete võimaluste veebilehelt.

Lisateabe saamiseks saatke palun e-kiri aadressile EPSO-equality-diversity@ec.europa.eu.

 

Kas olete puuetega inimesi esindav organisatsioon?

Lisateavet puuete inimeste kandideerimisvõimaluste ja eritingimuste kohta valikumenetlustes leiate meie võrdsete võimaluste veebisaidilt koos ELi institutsioonides töötavate ametnike isiklike muljete, temaatilise videoklipi ning detailsete juhistega. Samuti on veebilehel juhend selle kohta, kuidas taotleda valikumenetluses osalemiseks eritingimusi, ning ülevaade võimalikest kohandustest, mida saab valikumenetluse käigus teha.

Lisateabe saamiseks erivajaduste, puude või eritingimuste kohta saatke palun e-kiri aadressil epso-accessibility@ec.europa.eu.