Юрист-лингвисти

Начало > Юрист-лингвисти

Вие сте многоезичен юрист, който проявява интерес към международна кариера?

ЕС търси висококвалифицирани юрист-лингвисти с български, ирландски, полски, унгарски, френски и чешки език. Наетите длъжностни лица (степен AD 7) ще работят основно в Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия.

В качеството си на юрист-лингвист ще редактирате на езика на конкурса юридически текстове на Европейския съюз от най-малко два други езика и ще давате съвети във връзка със съставянето на законодателни текстове. Основните ви задачи ще бъдат да следите целия процес на развитие на законодателните процедури и да предоставяте съвети във връзка с тях, като проверявате качеството на съставяните законодателни текстове и спазването на формалните изисквания за тяхното оформяне. В работата си юрист-лингвистите използват стандартни компютърни и други офис приложения и имат чести контакти с различните участници в законодателната процедура.

Като работодател институциите и агенциите на ЕС предлагат широка гама от експертни знания и опит, както и множество възможности за разширяване на кръгозора, усъвършенстване на уменията и кариерно развитие. Мултикултурните, международни и многообразни екипи, от които се състоят институциите, работят заедно в полза на около 450 милиона граждани на ЕС и не само.

Зачитането на културното многообразие и насърчаването на равните възможности са основополагащи принципи на ЕС и Европейската служба за подбор на персонал се стреми да осигурява равни възможности, равно третиране и равен достъп на всички кандидати. Можете да научите повече за нашата политика на равни възможности и как да поискате специални мерки по време на тестовете за подбор на нашата страница за равните възможности.

 

Отговаряте ли на условията за кандидатстване?

Ако сте гражданин на ЕС с отлични познания по поне 3 езика на ЕС: отлично владеене на език 1 (език на конкурса), задълбочено владеене на английски език (език 2) и задълбочено владеене на език 3 (един от 24-те официални езика на ЕС — различен от език 1 и език 2), значи търсим точно вас.

Освен това трябва да имате завършено висше образование по българско, полско, унгарско, френско/белгийско/люксембургско или чешко право. Ако кандидатствате за направление „ирландски език“, трябва да притежавате диплома по право, издадена в Ирландия или в Обединеното кралство.

За подробна информация относно изискванията, моля, прочетете обявлението за конкурса на нашата страница за кандидатстване по-долу.

Срокът за кандидатстване започва на 21 януари 2021 г.