Právníci-lingvisté

Úvod > Právníci-lingvisté

Jste právník se znalostí několika jazyků a máte zájem o zahájení mezinárodní profesní dráhy?

EU hledá vysoce kvalifikované právníky-lingvisty ovládající bulharský, český, francouzský, irský, maďarský nebo polský jazyk. Přijatí úředníci (platová třída AD 7) budou pracovat především v Evropském parlamentu, Radě Evropské unie a Evropské komisi.

Jako právník-lingvista budete v jazyce výběrového řízení revidovat překlady právních textů EU z nejméně dvou dalších jazyků a budete poskytovat poradenství v oblasti tvorby právních předpisů. Vaší hlavní náplní práce bude sledovat celý postup tvorby právních předpisů a vstupovat do něj v úloze poradce, přičemž budete kontrolovat kvalitu tvorby legislativních textů a dodržování formálních pravidel pro jejich podobu. Práce právníka-lingvisty zahrnuje používání běžných počítačových nástrojů a jiné kancelářské techniky a časté kontakty s různými účastníky legislativního procesu.

Orgány, instituce a agentury EU nabízejí svým zaměstnancům profesionální prostředí s celou řadou možností vzdělávání, prohlubování dovedností a rozvoje kariéry. Multikulturní, mezinárodní a různorodé týmy, z nichž se skládají orgány EU, společně pracují ve prospěch přibližně 450 milionů občanů v EU i mimo ni.

K základním zásadám Evropské unie patří respektování kulturní rozmanitosti a podpora rovných příležitostí, a proto Evropský úřad pro výběr personálu vždy usiluje o dodržování těchto zásad a o stejné zacházení se všemi uchazeči. Další informace o politice rovných příležitostí a o tom, jak požádat o asistenci při výběrových testech, najdete na našich internetových stránkách.

 

Máte k této práci předpoklady?

Musíte být občanem EU a mít vynikající znalost alespoň 3 úředních jazyků EU: musíte mít výbornou znalost jazyka 1 (jazyk výběrového řízení), důkladnou znalost angličtiny (jazyk 2) a důkladnou znalost jazyka 3 (jednoho z 24 úředních jazyků EU, který musí být jiný než jazyk 1 a jazyk 2).

Musíte mít rovněž ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru bulharského, českého, francouzského/belgického/lucemburského, maďarského nebo polského práva. Pokud se hlásíte do výběrového řízení na irský jazyk, musíte mít diplom v oboru práva udělený v Irsku nebo ve Spojeném království.

Podrobné informace o požadavcích najdete na našich stránkách v příslušném oznámení o výběrovém řízení.

Přihlášky lze podávat od 21. ledna 2021.