Γλωσσομαθείς νομικοί

Αρχική σελίδα > Γλωσσομαθείς νομικοί

Είστε πολύγλωσσος νομικός και ενδιαφέρεστε να ακολουθήσετε μια διεθνή σταδιοδρομία;

Η ΕΕ αναζητά γλωσσομαθείς νομικούς βουλγαρικής, τσεχικής, γαλλικής, ιρλανδικής, ουγγρικής και πολωνικής γλώσσας που διαθέτουν υψηλά προσόντα. Οι υπάλληλοι που θα προσληφθούν (βαθμός AD 7) θα εργάζονται κυρίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ως γλωσσομαθής νομικός, θα αναθεωρείτε νομοθετικά κείμενα της ΕΕ στη γλώσσα του διαγωνισμού από τουλάχιστον δύο άλλες γλώσσες και θα παρέχετε συμβουλές κατά τη σύνταξη νομοθεσίας. Κύρια καθήκοντά σας θα είναι να παρακολουθείτε τις νομοθετικές διαδικασίες καθ’ όλη τη διάρκειά τους και να ενεργείτε ως σύμβουλοι, ελέγχοντας την ποιότητα των νομοθετικών σχεδίων και την τήρηση των τυπικών κανόνων για την παρουσίαση των νομοθετικών κειμένων. Το έργο του γλωσσομαθούς νομικού συνεπάγεται τη χρήση των συνήθων εργαλείων πληροφορικής και άλλων εργαλείων μηχανοργάνωσης, καθώς και την πραγματοποίηση συχνών επαφών με τους συμμετέχοντες στη νομοθετική διαδικασία.

Ως εργοδότης, τα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ προσφέρουν μία κοινότητα εμπειρογνωσίας και πληθώρα ευκαιριών για τη διεύρυνση των γνώσεών σας, την ενίσχυση των δεξιοτήτων σας και την επαγγελματική σας ανέλιξη. Οι πολυπολιτισμικές, διεθνείς ομάδες που απαρτίζουν τα θεσμικά όργανα και διακρίνονται για την πολυμορφία τους συνεργάζονται για να βελτιώσουν τη ζωή 450 περίπου εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ και άλλων ατόμων εκτός αυτής.

Ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας και η προώθηση των ίσων ευκαιριών είναι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού προσπαθεί να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και ίση πρόσβαση σε όλους τους υποψηφίους. Στην ειδική ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική μας σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες και για το πώς να ζητήσετε ειδικές προσαρμογές στις δοκιμασίες επιλογής.

 

Έχετε τα απαιτούμενα προσόντα;

Εάν είστε πολίτης της ΕΕ με άριστη γνώση τουλάχιστον 3 γλωσσών της ΕΕ: άπταιστη γνώση της γλώσσας 1 (γλώσσα του διαγωνισμού), πολύ καλή γνώση των αγγλικών (γλώσσα 2) και πολύ καλή γνώση της γλώσσας 3 (μία από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ-διαφορετική από τη γλώσσα 1 και τη γλώσσα 2), είστε το κατάλληλο πρόσωπο!

Επιπλέον, θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει πανεπιστημιακές σπουδές στο βουλγαρικό, τσεχικό, γαλλικό/βελγικό/λουξεμβουργιανό, ουγγρικό ή πολωνικό δίκαιο. Εάν υποβάλετε αίτηση για το προφίλ ιρλανδικής γλώσσας, θα πρέπει να έχετε πτυχίο Νομικής που αποκτήθηκε στην Ιρλανδία ή το Ηνωμένο Βασίλειο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους θα βρείτε στην προκήρυξη του διαγωνισμού που δημοσιεύεται παρακάτω, στη σελίδα υποβολής αιτήσεων.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ξεκινά στις 21 Ιανουαρίου 2021.