Õiguskeeleeksperdid

Avaleht > Õiguskeeleeksperdid

Olete jurist, valdate mitut keelt ja soovite teha rahvusvahelist karjääri?

EL võtab tööle kõrgelt kvalifitseeritud bulgaaria, tšehhi, prantsuse, iiri, ungari ja poola õiguskeele eksperte. Värvatud ametnikud (palgaaste AD 7) hakkavad tööle peamiselt Euroopa Parlamendis, Euroopa Liidu Nõukogus ja Euroopa Komisjonis.

Õiguskeeleeksperdid toimetavad ELi õigustekste konkursi keeles, võrreldes neid vähemalt kahe muu keeleversiooniga, ning annavad õigusloomealast nõu. Nende peamisteks tööülesanneteks on jälgida kogu seadusandliku menetluse protsessi ja anda vajaduse korral nõu, kontrollides õigusaktide koostamise kvaliteeti ning seadusandlike tekstide esitamise nõuetest kinnipidamist. Õiguskeeleeksperdid kasutavad oma töös tavapäraseid infotehnoloogiavahendeid ja kontoritehnikat ning teevad sageli koostööd seadusandlikus menetluses osalejatega.

ELi institutsioonid ja ametid pakuvad tööandjana asjatundlikkust ja hulgaliselt võimalusi avardada teadmisi, täiustada oskusi ning arendada karjääri. Institutsioonide mitmekultuurilised, rahvusvahelised ja mitmekesised meeskonnad teevad tööd ligikaudu 450 miljoni kodaniku heaks ELis ja kaugemal.

Kultuurilise mitmekesisuse austamine ja võrdsete võimaluste edendamine on ELi aluspõhimõtted ning Euroopa Personalivaliku Amet püüab tagada võrdsed võimalused ning võrdse kohtlemise ja juurdepääsu kõigile kandidaatidele. Lisateavet võrdsete võimaluste poliitika ja valikumenetluse jaoks eritingimuste taotlemise kohta saab selleteemaliselt veebilehelt.

 

Kas olete sobiv kandidaat?

Kui olete ELi kodanik ja oskate väga heal tasemel vähemalt kolme ELi keelt – suurepäraselt 1. keelt (konkursi keel), väga hästi inglise keelt (2. keel) ja väga hästi 3. keelt (üks ELi 24 ametlikust keelest, mis peab olema muu kui 1. ja 2. keel) –, siis esitage kandideerimisavaldus!

Peale selle peab Teil olema haridustase, mis vastab lõpetatud ülikooliõpingutele Bulgaaria, Tšehhi, Prantsuse/Belgia/Luksemburgi, Ungari ja Poola õiguse erialal. Kui kandideerite iiri õiguskeele ekspertide konkursil, peab Teil olema Iirimaal või Ühendkuningriigis omandatud diplom õigusteaduse erialal.

Üksikasjalikku teavet osalemistingimuste kohta leiate kandideerimislehel olevast konkursiteatest.

Kandideerimisavaldusi saab esitada alates 21. jaanuarist 2021.