Lingvistijuristit

Etusivu > Lingvistijuristit

Oletko kielitaitoinen juristi ja kiinnostaako kansainvälinen ura?

EU hakee palvelukseensa erittäin päteviä bulgarian-, iirin-, puolan-, ranskan-, tšekin- ja unkarinkielisiä lingvistijuristeja. Palvelukseen otetut virkamiehet (palkkaluokka AD 7) työskentelevät pääasiassa Euroopan parlamentissa, Euroopan unionin neuvostossa ja Euroopan komissiossa.

Lingvistijuristin tehtäviin kuuluu EU:n oikeudellisten tekstien tarkastaminen kilpailun kielellä vähintään kahden muun kielen pohjalta ja neuvominen säädösten laadinnassa. Lingvistijuristien päätehtävänä on seurata lainsäädäntömenettelyä koko sen keston ajan, toimia neuvonantajana ja varmistaa lainsäädännön valmistelun laatu sekä oikeudellisten tekstien esitystapaa koskevien muodollisten sääntöjen noudattaminen. Lingvistijuristit hyödyntävät työssään tieto- ja toimistotekniikkaa ja tekevät usein yhteistyötä lainsäädäntömenettelyn muiden osapuolten kanssa.

EU:n toimielimet ja virastot ovat asiantuntijayhteisöjä, jotka tarjoavat työntekijöille monenlaisia mahdollisuuksia kasvattaa osaamistaan, kehittää taitojaan ja edetä urallaan. Toimielimet muodostuvat monikulttuurisista, kansainvälisistä ja monimuotoisista tiimeistä, joiden tekemästä työstä hyötyvät noin 450 miljoonan unionin kansalaisen lisäksi myös ihmiset EU:n ulkopuolella.

Kulttuurinen monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet ovat EU:n perusarvoja, ja EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO varmistaa kaikkien hakijoiden tasa-arvoisen kohtelun ja yhtäläiset mahdollisuudet. Lisätietoja EPSOn yhtäläisten mahdollisuuksien politiikasta ja siitä, miten tarvittaessa voi pyytää erityisjärjestelyjä valintakokeissa, on EPSOn sivustolla.

 

Mitä hakijoilta edellytetään?

Hakijan on oltava EU:n kansalainen ja hänen on osattava perusteellisesti vähintään kolmea virallista EU-kieltä: kilpailun kieltä (kieli 1), englantia (kieli 2) ja jotakin muuta EU:n 24 virallisesta kielestä (kieli 3, jonka on oltava muu kuin kieli 1 ja kieli 2). Kielessä 1 edellytetään täydellistä taitoa ja kielissä 2 ja 3 perusteellista taitoa.

Lisäksi hakijalla on oltava korkeakoulututkinto Bulgarian, Puolan, Ranskan/Belgian/Luxemburgin, Tšekin tai Unkarin oikeustieteen alalta. Iirinkielisillä hakijoilla on oltava Irlannissa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa suoritettu oikeustieteen tutkinto.

Lisätietoa vaatimuksista on kilpailuilmoituksessa.

Hakuaika alkaa 21. tammikuuta 2021.