Dlítheangeolaithe

Etusivu > Dlítheangeolaithe

An dlíodóir ilteangach thú, agus an spéis leat tús a chur le gairmréim idirnáisiúnta?

Tá an tAontas Eorpach ag lorg dlítheangeolaithe Bulgáirise, Fraincise, Gaeilge, Polainnise, Seicise agus Ungáirise, atá ardcháilithe. Is i bParlaimint na hEorpa, i gComhairle an Aontais Eorpaigh agus sa Choimisiún Eorpach den chuid is mó a bheidh na hoifigigh (grád AD 7) a earcófar ag obair.

Agus tú i do dhlítheangeolaí, beidh ort athbhreithniú a dhéanamh i dteanga an chomórtais ar théacsanna dlí/reachtacha AE ó dhá theanga eile ar a laghad, agus comhairle a thabhairt i dtaobh téacsanna dlí a dhréachtú. Ar na príomhchúraimí a bheidh ort, tá nósanna imeachta reachtacha a leanúint ó thús deireadh an phróisis agus comhairle a chur ar fáil lena linn, cáilíocht an dréachtaithe a sheiceáil agus seiceáil an bhfuil na rialacha foirmiúla maidir le leagan amach téacsanna reachtacha á gcomhlíonadh. Úsáideann dlítheangeolaithe na gnáthuirlisí ríomhaireachta agus uirlisí teicneolaíochta oifige eile chun a gcuid oibre a dhéanamh agus bítear i dteagmháil go minic le dreamanna éagsúla a bhíonn rannpháirteach sa phróiseas reachtach.

Don duine atá fostaithe acu, cuireann institiúidí agus gníomhaireachtaí an Aontais pobal saineolais ar fáil maille le mórán deiseanna ar thuilleadh foghlama a dhéanamh, scileanna a fheabhsú agus gairmréim a thabhairt chun cinn. Na foirne ilchultúrtha idirnáisiúnta ilchineálacha a bhíonn ag obair in institiúidí an Aontais, bíonn siad ag obair ar son tuairim agus 450 milliún saoránach den Aontas agus tuilleadh nach iad.

Bunphrionsabail de chuid an Aontais Eorpaigh is ea iad meas ar an éagsúlacht chultúrtha agus cur chun cinn comhdheiseanna, agus déanann an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne a dícheall a chinntiú go bhfuil comhdheiseanna ag na hiarrthóirí uile, go gcaitear ar an dóigh chéanna leo agus go bhfuil an rochtain chéanna acu ar a cuid seirbhísí. Tá tuilleadh eolais ar an leathanach comhdheiseanna faoinár mbeartas comhdheiseanna agus faoin gcaoi ar féidir socruithe speisialta a iarraidh i dtaca leis na trialacha roghnúcháin.

 

An bhfuil an mianach ceart ionat?

Más saoránach den Aontas Eorpach thú agus sáreolas agat ar 3 cinn de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh ar a laghad: sáreolas agat ar theanga 1 (teanga an chomórtais), eolas cuimsitheach ar an mBéarla (teanga 2)agus eolas cuimsitheach ar theanga 3 (ceann de 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh - nach í teanga 1 nó teanga 2) is tusa an duine atá á lorg againn.

Ina theannta sin, ní mór leibhéal oideachais a bheith agat is comhionann le cúrsa iomlán ollscoile i ndlí na Bulgáire, na Seice, na Fraince/na Beilge/ Lucsamburg, na hUngáire nó na Polainne. Má dhéanann tú iarratas ar an bpróifíl teanga Gaeilge ní mór duit céim sa dlí a bheith agat a bronnadh in Éirinn nó sa Ríocht Aontaithe.

Tá eolas mionsonraithe faoi na riachtanais le fáil san fhógra comórtais ar an leathanach iarratais thíos.

Is féidir iarratas a dhéanamh ón 21 Eanáir 2021.