Pravnici lingvisti

Početna stranica > Pravnici lingvisti

Pravnik ste koji govori više jezika i zanima vas međunarodna karijera?

EU traži visokokvalificirane pravnike lingviste za bugarski, češki, francuski, irski, mađarski i poljski jezik. Odabrani službenici (u razredu AD 7) radit će uglavnom u Europskom parlamentu, Vijeću Europske unije ili Europskoj komisiji.

Kao pravnik lingvist pregledavat ćete pravne tekstove EU-a na jeziku za koji se natječaj organizira u odnosu na barem dva druga jezika te pružati savjete o izradi pravnih akata. Vaš glavni posao bit će praćenje zakonodavnog postupka u svim njegovim fazama te djelovanje u svojstvu savjetnika, osiguravanje kvalitete izrade tekstova i poštovanja pravila o oblikovanju tekstova pravnih akata. Pravnici lingvisti u radu se koriste standardnom informacijskom i drugom uredskom tehnologijom te često kontaktiraju s raznim sudionicima u zakonodavnom postupku.

Kao zaposlenik institucije ili agencije EU-a pridružit ćete se velikoj stručnoj zajednici koja pruža brojne mogućnosti za proširivanje znanja, poboljšanje vještina i razvoj karijere. Multikulturni, međunarodni i raznoliki timovi institucija EU-a doprinose boljem životu oko 450 milijuna ljudi u EU-u i šire.

Poštovanje kulturne raznolikosti i promicanje jednakih mogućnosti temeljna su načela EU-a i stoga EPSO nastoji svim kandidatima pružiti jednake mogućnosti, tretman i pristup. Više o našoj politici jednakih mogućnosti i podnošenju zahtjeva za prilagođene uvjete pri polaganju testova u okviru postupka odabira pronaći ćete na našoj stranici posvećenoj tim pitanjima.

 

Imate li kvalitete koje tražimo?

Ako ste građanin EU-a s izvrsnim znanjem najmanje tri službena jezika EU-a: savršeno znanje jezika 1 (jezik za koji se natječaj organizira), temeljito znanje engleskoga (jezik 2) i temeljito znanje jezika 3 (jedan od 24 službena jezika EU-a, koji ne smije biti jezik 1 ni jezik 2), onda imate kvalitete koje tražimo.

Osim toga morate imati završeni sveučilišni studij bugarskog, češkog, francuskog/belgijskog/luksemburškog, mađarskog ili poljskog prava. Ako se prijavljujete za profil za irski jezik, morate imati diplomu iz prava stečenu u Irskoj ili Ujedinjenoj Kraljevini.

Detaljne informacije o uvjetima za sudjelovanje dostupne su u obavijesti o natječaju na stranicama za prijavu u nastavku.

Prijave se primaju od 21. siječnja 2021.