Teisininkai lingvistai

Pradžia > Teisininkai lingvistai

Esate kelias kalbas mokantis teisininkas ir norėtumėte daryti tarptautinę karjerą?

ES ieško aukštos kvalifikacijos bulgarų, čekų, prancūzų, airių, vengrų ir lenkų kalbų teisininkų lingvistų. Įdarbinti pareigūnai (AD 7 lygio) daugiausia dirbs Europos Parlamente, Europos Sąjungos Taryboje ir Europos Komisijoje.

Dirbdamas teisininku lingvistu, peržiūrėsite ES teisinių tekstų vertimus į konkurso kalbą iš bent dviejų kitų kalbų ir teiksite rekomendacijas dėl teisės aktų rengimo. Jūsų pagrindinės užduotys bus stebėti teisėkūros procedūrų eigą nuo pradžios iki pabaigos ir teikti konsultacijas, tikrinant teisėkūros tekstų rengimo kokybę ir jų atitiktį įforminimo taisyklėms. Teisininkai lingvistai savo darbe naudojasi standartinėmis IT ir kitomis biuro technologijų priemonėmis ir dažnai palaiko ryšius su įvairiais teisėkūros procedūros dalyviais.

Įsidarbinę ES institucijoje ar agentūroje, įsiliesite į specialistų bendruomenę ir turėsite daugybę mokymosi, įgūdžių gerinimo ir karjeros galimybių. Daugiakultūriai, tarptautiniai ir įvairūs institucijų darbo kolektyvai kartu dirba maždaug 450 milijonų ES piliečių ir kitų šalių gyventojų labui.

Pagarba kultūrų įvairovei ir lygių galimybių skatinimas yra pamatiniai ES principai, todėl Europos personalo atrankos tarnyba stengiasi visiems kandidatams suteikti vienodas galimybes ir sąlygas. Daugiau informacijos apie mūsų lygių galimybių politiką ir apie tai, kaip pateikti prašymą sudaryti specialias sąlygas per atrankos testus, galima rasti mūsų specialiame puslapyje.

 

Reikalavimai kandidatams

Jei esate ES pilietis ir mokate bent tris ES kalbas: puikiai mokate 1-ąją kalbą (konkurso kalbą) ir labai gerai mokate anglų kalbą (2-ąją kalbą) bei 3-iąją kalbą (vieną iš 24 oficialiųjų ES kalbų, kuri turi skirtis nuo 1-osios ir 2-osios kalbų), ieškome būtent jūsų!

Be to, reikia būti baigus Bulgarijos, Čekijos, Prancūzijos / Belgijos / Liuksemburgo, Vengrijos arba Lenkijos teisės universitetines studijas. Jei teikiate paraišką dėl airių kalbos teisininko lingvisto pareigų, turite turėti Airijoje arba Jungtinėje Karalystėje išduotą teisės studijų diplomą.

Išsami informacija apie taikomus reikalavimus pateikiama pranešime apie konkursą (žr. toliau nurodytą paraiškų teikimo tinklalapį).

Paraiškas galima teikti nuo 2021 m. sausio 21 d.