Juristi lingvisti

Sākumlapa > Juristi lingvisti

Esat jurists, kurš pārvalda vairākas valodas un vēlētos starptautisku karjeru?

ES meklē augsti kvalificētus juristus lingvistus, kuru galvenā valoda ir bulgāru, čehu, franču, īru, ungāru un poļu valoda. Darbā pieņemtie ierēdņi (AD 7 pakāpe) strādās galvenokārt Eiropas Parlamentā, Eiropas Savienības Padomē un Eiropas Komisijā.

Jūs kā jurists lingvists konkursa valodā rediģēsiet ES juridisko tekstu tulkojumus no vismaz divām citām valodām un sniegsiet padomus par tiesību aktu izstrādi. Jūsu galvenie pienākumi ietvers likumdošanas procedūras ievērošanu visā procesā, un jums būs jādarbojas kā padomdevējiem, pārbaudot leģislatīvu tekstu izstrādes kvalitāti un atbilstību noformēšanas noteikumiem. Jurista lingvista darbs ietver standarta IT un citu biroja tehnoloģiju rīku izmantošanu un biežu saziņu ar dažādiem likumdošanas procedūras dalībniekiem.

ES iestādes un aģentūras kā darba devējas piedāvā darbu speciālistu komandā ar plašām iespējām papildināt zināšanas, izkopt prasmes un veidot karjeru. ES iestāžu multikulturālās, starptautiskās un daudzveidīgās komandas kopīgi strādā, lai uzlabotu dzīvi aptuveni 450 miljoniem ES iedzīvotāju un ne tikai viņiem.

Cieņa pret kultūru daudzveidību un vienlīdzīgu iespēju veicināšana ir ES pamatprincipi, un Eiropas Personāla atlases birojs īsteno principu, ka visiem kandidātiem ir vienādas iespējas un pret visiem ir vienāda attieksme. Plašāku informāciju par iespēju vienlīdzības politiku un to, kā lūgt īpašus atlases testu pielāgojumus, meklējiet lapā, kurā runāts tieši par šiem jautājumiem.

 

Vai esat piemērots?

Ja esat ES pilsonis ar izcilām vismaz 3 ES oficiālo valodu zināšanām, proti, jums ir: teicamas 1. valodas prasmes (konkursa valoda), ļoti labas angļu valodas prasmes (2. valoda) un ļoti labas 3. valodas prasmes (viena no 24 ES oficiālajām valodām, kas atšķiras no 1. un 2. valodas), jūs esat viens no tiem, kurus meklējam.

Turklāt jums ir jābūt pabeigtai augstākajai izglītībai Bulgārijas, Čehijas, Francijas/Beļģijas/Luksemburgas, Ungārijas vai Polijas tiesību zinātnē. Ja piesakāties īru valodas profilam, jums ir jābūt Īrijā vai Apvienotajā Karalistē piešķirtam grādam tiesību zinātnē.

Sīkāku informāciju par prasībām meklējiet paziņojumā par konkursu, kurš atrodams, noklikšķinot uz zemāk redzamās saites.

Pieteikšanās periods sākas 2021. gada 21. janvārī.