Prawnicy lingwiści

Strona główna > Prawnicy lingwiści

Jesteś prawnikiem, znasz języki obce i chcesz pracować w międzynarodowym środowisku?

UE poszukuje wysoko wykwalifikowanych prawników lingwistów języka bułgarskiego, czeskiego, francuskiego, irlandzkiego, węgierskiego i polskiego. Zatrudnieni urzędnicy (stanowiska AD 7) będą pracować głównie w Parlamencie Europejskim, Radzie Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej.

Prawnicy lingwiści zajmują się weryfikowaniem tekstów prawnych UE w języku konkursowym w oparciu o co najmniej dwa inne języki oraz udzielają porad w zakresie techniki legislacyjnej. Występują w roli doradców na wszystkich etapach procesu ustawodawczego, sprawdzając jakość tworzonych tekstów ustawodawczych i zgodność z zasadami techniki legislacyjnej. Przy wykonywaniu swoich obowiązków prawnicy lingwiści korzystają ze standardowych narzędzi informatycznych i biurowych. Ich praca wiąże się z częstymi kontaktami z innymi uczestnikami procedury ustawodawczej.

Instytucje i agencje UE oferują pracę w środowisku wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz różnorodne możliwości dokształcania, podnoszenia umiejętności i rozwoju kariery zawodowej. Praca w międzynarodowych, wielokulturowych i zróżnicowanych wewnętrznie zespołach w instytucjach UE daje możliwość wpływu na życie ok. 450 mln obywateli UE i ludzi poza jej granicami.

Do podstawowych zasad UE należą poszanowanie różnorodności kulturowej i promowanie równych szans, dlatego Europejski Urząd Doboru Kadr dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim kandydatom równe szanse, równe traktowanie i równy dostęp do procedur naboru. Więcej informacji o stosowanej przez nas polityce równych szans oraz o tym, w jaki sposób można zwrócić się o dostosowanie warunków przeprowadzania testów do swoich potrzeb, można znaleźć na naszej stronie internetowej.

 

Sprawdź, czy to praca dla Ciebie

Jeśli jesteś obywatelem UE i znasz doskonale przynajmniej 3 języki UE: biegle język 1 (język konkursu), gruntownie język angielski (język 2) oraz gruntownie język 3 (jeden z 24 języków urzędowych UE, inny niż język 1 i 2) – szukamy właśnie Ciebie!

Musisz mieć również ukończone studia uniwersyteckie w dziedzinie prawa bułgarskiego, czeskiego, francuskiego/belgijskiego/luksemburskiego, węgierskiego lub polskiego. Kandydaci, którzy wybiorą irlandzki profil językowy, muszą posiadać dyplom ukończenia studiów prawniczych w Irlandii lub w Wielkiej Brytanii.

Szczegółowe informacje na temat wymogów można znaleźć w ogłoszeniu o konkursie na stronach opisujących procedurę zgłoszenia.

Zgłaszać się można od 21 stycznia 2021 r.